Vitsippsakademi med hälsa och kost i fokus

Igår arrangerade Kristdemokraterna i Hällefors en mycket intressant eftermiddag med hälsa, kost och motion i fokus.

Gunbritt Lindén Parsmo berättar om sitt medborgarförslag. Foto: Bert Parsmo

 

 

 

Välbefinnande för både kropp och själ var något som Gunbritt Lindén Parsmo (KD) tog fasta på när hon lade fram sitt medborgarförslag i Nora om en aktivitetspark för alla åldrar. Tanken utvecklades när hon ville ha en mötesplats för att människor själva skulle kunna träffas, träna och förbättra sin hälsa.

– När man måste be om hjälp är det inte roligt längre, säger hon.

Läs mer

Allt längre väntan på särskilt boende i Linde

 

 

 

 

 

 

Idag skriver Kristdemokraterna i Lindesberg om äldreomsorgen i Nerikes Allehanda.

Vi ser med oro på att väntetiderna för att få plats på ett särskilt boende i Lindesbergs kommun ökar. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som bemötande, respekt, tillit, valfrihet och omsorg om den äldre generationen. Kommunen behöver säkerställa att en god omsorg finns tillgänglig för oss alla när vi behöver den.

Läs mer

Starta minnesmottagning i Karlskoga

Kristdemokraterna i Örebro län lämnar en motion till Region Örebro län att starta en ny minnesmottagning i Karlskoga. Sedan 2011finns det en minnesmottagning på Ängens Vårdcentral i Örebro. Det är ett sammarbete mellan Region Örebro län och Örebro kommun. Det är en öppen mottagning som arbetar förebyggande med minne, glömska och tidiga stadier för demens.

Enligt en utvärdering gjord av Kirsti Skovdahl, professor vid Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norge är behovet av minnesmottagningen mycket stort.

– Nu när det visat sig finnas ett så stort behov av minnesmottagningar vill vi att fler länsinvånare kan ta del av det. Därför motionerar Kristdemokraterna om att Regionen ska starta en minnesmottagning även i Karlskoga, berättar Ewa Sundkvist, oppositionsråd (KD). Goda insatser ska finnas att tillgå i hela länet.

Många personer söker sig till Minnesmottagningen med egen misstanke om kognitiv svikt. Flertalet av dessa personer har inte fått fastställd diagnos, men är under observation med regelbundna återbesök till Minnesmottagningen. Det har ökat möjligheten till tidigare upptäckt av demenssjukdomar och tidigt stöd till personer med demens och anhöriga.

– Jag är inte förvånad över att Skovdahl upptäckt ett så stort behov. Det har visat sig att tidigt insatta symptomlindrande behandlingar kan göra att en person med demenssjukdom kan bo kvar i sitt hem upp till 36 månader längre, förklarar Bo Rudolfsson, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Enligt aktuella data från Statistiska centralbyrån kommer antalet personer i hög ålder att öka under kommande decennier. Det framgår att det år 1950 fanns cirka 700 000 svenskar i åldern 65 år och äldre; 70 år senare har denna siffra tredubblats. I västvärlden är demenssjukdom idag den fjärde vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke.

– När medellivslängden och antalet äldre ökar blir även de demenssjuka fler i vårt samhälle. Det är viktigt att Regionen och hemkommunen kan möta det ökade antalet demenssjuka med både förebyggande arbete och riktade insatser, menar Magnus Lagergren, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

– Med minnesmottagningar får Regionens äldre större möjlighet till självbestämmande och trygghet i hemmet. Alla har rätt till ett värdigt åldrande, avslutar Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Kristdemokraternas fullmäktigedelegation. Magnus Lagergren, Elin Enes, Ewa Sundkvist och Bo Rudolfsson

I väntan på färdtjänst


Ska det verkligen behöva ta över tre månader för att få ett besked om färdtjänst? Den frågan ställde Magnus Lagergren, Kristdemokraterna idag i en interpellation till Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Nämnden för Samhällsbyggnad.

Anledningen är att en 80-årig kvinna som drabbats av artros och fått allt svårare att gå skickar in en ansökan om färdtjänst och det tog över tre månader innan hon fick ett svar.

– Under tiden har anhöriga tagit ledigt eller använt sina semesterdagar för att skjutsa henne till vårdcentralen eller sin sjuke make. När det inte har gått har kvinnan tvingats använda taxi, vilket kostat 95 kronor per enkelresa, förklarar Magnus Lagergren.

Allt eftersom tiden gick och artrosen och värken blev allt värre så begärde hon att få sitta i framsätet, eftersom det underlättar vid i- och urstigning av bilen och ger större utrymme. Eftersom detta tolkades som en ny ansökan, lades denna ansökan sist i kön. Kvinnan får alltså efter tre månader besked om att hennes gamla begäran om färdtjänst är beviljad, men måste då börja om i ansökningsförfarandet för att få till en liten förändring.

Sedan interpellationen har ställts har förvaltningen varit i kontakt med kvinnan och hennes anhöriga för att lösa situationen och förhindra att det händer framöver. Ett intensivt rekryteringsarbete har också pågått, för att besked om färdtjänst ska komma snabbare.

– Vi kan nog anta att denna kvinna inte är ensam om att vänta på besked. Det är glädjande att förvaltningen har tagit tag i problematiken efter att jag lyfte frågan, säger Magnus Lagergren. Det är viktigt att problem och brister i verksamheten tas på allvar.

– Det kan inte vara vettigt att människor med funktionsnedsättning får vänta över tre månader för att få ett färdtjänstbesked. Inte heller verkar kösystemet och byråkratin genomtänkt när det innebär att en enskild persons ärende inte tas på en och samma gång och kompletteringar blir separata ansökningar som hamnar sist i kön, avslutar Magnus Lagergren.

Magnus Lagergren (KD), ledamot i Regionfullmäktige

 

Nu blir Region Örebro län Faritradediplomerad

Den 26 april 2016 bifölls Kristdemokraternas motion att Region Örebro län ska ansöka om Fairtradediplomering. Nu har Regionens ansökan gått igenom och ska som tredje region i Sverige få diplomeras.

– Jag är jätteglad att motionens intentioner blir verklighet. Nu ger vi våra medmänniskor runt om i världen möjlighet att ta sig ur fattigdom. Som den stora aktör vi i Regionen är kan vi inte bara tänka på oss själva, utan måste utmana oss att tänka på konsekvenserna av vårt agerande med ett etiskt förhållningssätt, menar motionären Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Sedan mars 2015 erbjuder organisationen Fairtrade Sverige diplomering av regioner och landsting. En diplomering innebär att regionen aktivt arbetar för att köpa allt fler produkter som producerats under bra arbetsvillkor. Fairtradeprodukter får en extra premie till producenterna för demokratiutveckling. I många fall investeras premien i att stärka skolor och sjukhus i samhället.

– Nu kommer Regionen ta ett ännu större ansvar för de upphandlingar som genomförs, och föregår med ett gott exempel för både länets kommuner och medborgarna. Det är ett socialt ansvar vi måste ta, och jag hoppas att allt fler privatpersoner också väljer att ta det, fortsätter Enes.

– Dessutom känns det väldigt uppmuntrande att Regionen ska arbeta för att förbättra det sociala och etiska ansvarstagandet just nu, när det kan kännas som att världen står i brand. Alla insatser för att förbättra livsvillkoren för vår nästa är ett steg i rätt riktning, avslutar Enes.

Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Ge äldre det liv de förtjänar!

Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån hur vi tar hand om den äldre generationen. Kristdemokraterna vill införa ett antal viktiga reformer för äldre som vi gärna påminner om till Alla Hjärtans Dag.

  • Slopa pensionärsskatten. Pension är uppskjuten lön.
  • Ta tillvara äldre i arbetslivet. Tag bort den särskilda löneskatten för äldre.
  • Inför en äldreboendegaranti. Minska otrygghet och ensamhet.
  • Inför hemtagningsteam. Öka tryggheten efter sjukhusvistelser.
  • Låt mormor vara med barnen. Gör det möjligt att överlåta föräldrapenningdagar fritt mellan föräldrarna och till närstående som mor- och farföräldrar.

Ha  en bra Alla-hjärtans-dag och ta hand om varandra!

Ladda ner flygbladet här:

Flygblad_alla_hjärtans_dag_2017

Några få råd till regionstyrelsens nye ordförande

Ur Nerikes Allehanda fredag 3 februari 2017.

Välkommen till ditt nya uppdrag som regionstyrelsens ordförande och ansvarig bland annat för sjukvården. Jag ber att få gratulera dig, Andreas Svahn, till en viktig uppgift i Region Örebro län. Du är säkert medveten om det tunga ansvar som läggs på dig som regionstyrelsens ordförande. Som oppositionspolitiker har jag som uppgift att granska och driva majoriteten i det som vi anser vara framåt.

Både Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är framvuxna ur folkrörelser, vilket betyder att det finns många beröringspunkter, men medan Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti, är socialdemokraterna är ett systemorienterat parti. Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Vi ser olika på människan där Kristdemokraterna vill se den enskilda människan som är född i ett sammanhang med ett ömsesidigt beroende, medan socialdemokraterna ofta bara ser kollektivet.

Kristdemokraterna är för marknadsekonomi, men med etik. En marknadsekonomi utan etik blir farlig. Vi ser inte heller det privata och offentliga som konkurrenter, utan ser privat verksamhet som ett medel att uppnå god kvalité, men inte som ett mål i sig. Vi är inte rädda för privata aktörer.

Dessa skiljepunkter påverkar naturligtvis vårt sätt att se hur regionen ska styras och hur beslut ska tas. Om jag var ordförande i regionstyrelsen skulle jag bland annat jobba med följande: Läs mer

Följ Er policy, Trafikverket

Debattartikel i NA 30 januari 2017

Laxå och Degerfors kommuner vill med denna artikel peka på ett allvarligt problem i samarbetet med Trafikverket (TRV) och som gäller utvecklingen av våra kommuner. Vi menar att Trafikverket inte lever upp till vare sig sin egen verksamhetsidé eller sin egen kommunikationspolicy.

Om sin verksamhetsidé skriver Trafikverket på sin hemsida att ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.”

I kommunikationspolicyn skriver verket att man ska uppfattas som lyhörd och nyskapande myndighet med helhetssyn. Men någon sådan ambition från Trafikverket har vi inte uppfattat i relationen till våra kommuner. Enligt vår mening har vi istället mötts av en myndighetskultur som i allt väsentligt saknar förmåga att vara lyhörd och ha helhetssyn. I de flesta mindre kommuner är Trafikverket väghållare av vägar som har stor påverkan på den lokala trafiksituationen. Små kommuner som Laxå och Degerfors är därför ofta beroende av Trafikverkets inställning när vi vill bygga en infrastruktur för lokal utveckling. Både i Degerfors och Laxå har vi länge haft önskemål om att få infarter från Trafikverkets vägar. I Degerfors fall till sitt centrala torg för att få handeln att överleva. I Laxås fall handlar det om infarter till industri- och handelsområden. Läs mer

Den viktigaste personen i kollektivtrafiken är du som resenär

Debattartikel i Nerikes Allehanda 30 januari 2017

Vad är det viktigaste när du kliver på bussen? Vi kristdemokrater tror att det är att bussresan är trygg, att du kommer fram i tid och att du blir trevligt bemött. Tyvärr har det varit brister på alla tre områdena när det gäller Länstrafikens bussar.

Nu är det dags att fundera över framtiden. Region Örebro län står inför ett nytt beslut avseende busstrafiken. Detta berör både stadstrafiken i Örebro och Karlskoga och länstrafiken i vår region som helhet.

Revisionsföretaget PwC (PricewaterhouseCoopers)har på uppdrag av Nämnden för Samhällsbyggnad Region Örebro län gjort en utredning i syfte att analysera alternativa driftsformer för länets busstrafik.

I utredningen anges tre alternativ:

  1. Göra en ny upphandling på samma sätt som tidigare – ingen egen regi
  2. Driva verksamheten i egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik AB (VL) och Landstinget i Västmanland
  3. Driva hela verksamheten dvs trafik och /eller fordon i Örebro i eget bolag.

Läs mer