Småskalig vattenkraft behöver få ett andrum

Många småskaliga vattenkraftsproducenter riskerar konkurs på grund av att de varken har råd att avveckla sin verksamhet eller genomföra de åtgärder som länsstyrelserna kräver. Detta som en följd av ett utslag i Mark- och Miljööverdomstolen 2012, som innebär en ny praxis för tillämpning av den då 15 år gamla Miljöbalken. Länsstyrelserna tvingar nu dammägare att investera mångmiljonbelopp för att återställa den ursprungliga miljön, även då dessa åtgärder medför omfattande skador på kulturmiljö, jordbruk och tredje man.

Det skriver Lars-Axel Nordell (KD) i dagens NA.

Läs mer

Säkra barnens sjukvård

Under våren har det rapporterats om att det är så många stängda intensivvårdsplatser för barn i landet att barnen skickas utomlands för vård. Att vårdplatserna är stängda beror främst på att det i landet är brist på barnsjuksköterskor med erfarenhet av vård av svårt sjuka barn.

Allt fler barn räddas vid tidig födsel och från svåra sjukdomar. Därmed ökar behovet av sjukvård och av kompetent och erfaren personal.

Utbildningen för barnsjuksköterskor är idag främst inriktad mot hälsovård och barnets utveckling snarare än vården av ett sjukt barn. Kunskap inom området sjuka barn uppnås främst genom många års arbetslivserfarenhet, vilket innebär att det kommer ta mycket lång tid att åtgärda den brist som finns på barnsjuksköterskor.

Till skillnad från andra specialistsjuksköterskor finns heller inte särskilda arbetsuppgifter kopplade till specialistutbildningen, som det finns exempelvis för operationssjuksköterskor. Många väljer efter avslutad specialistutbildning att arbeta inom barn- eller elevhälsovården, vilket kan vara naturligt då utbildningen främst har den inriktningen.

Till Kristdemokraternas riksting föreslår vi därför att utbildnings- och karriärvägar för sjuksköterskor inom barnsjukvården ska göras om, för att bättre matcha dagens och framtidens behov av sjuksköterskekompetens inom barnsjukvården.

Vi vill att barnen ska kunna vårdas så nära hemmet som möjligt.

Vi anser att tiden har sprungit ifrån dagens utbildnings- och karriärvägar. Det är dags att tänka nytt.

Landstings- och regionråd för Kristdemokraterna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:

Ewa Sundkvist, Örebro

Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Sörmland

Malin Gabrielsson, Västmanland

Ingemar Kalén, Gävleborg

Elisabeth Kihlström, Värmland

Anna-Karin Klomp, Uppsala

Birgitta Sacredéus, Dalarna

I Nerikes Allehanda söndagen 28 maj 2017 skriver oppositionsråd Ewa Sundkvist (KD) tillsammans med rådskollegor ute i landet om en gemensam motion till Kristdemokraternas riksting i höst. Motionen syftar till att omarbeta utbildnings- och karriärvägarna för sjuksköterskor inom barnsjukvården för att bättre matcha de behov som finns.

Behcet Barsom blir nytt oppositionsråd i regionen

– Det är med stor glädje som distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Örebro har tagit beslut att till regionfullmäktige den 15 juni nominera Behcet Barsom som oppositionsråd i Region Örebro län, säger distriktsordförande Bo Rudolfsson.

– Att ta fram ett förslag till efterträdare till Ewa Sundkvist har krävt eftertanke och ett noggrant arbete. Behcet Barsom är en mycket kunnig och uppskattad politiker som mycket väl motsvarar den kravprofil som vi satt upp. Region Örebro län står inför stora utmaning när det gäller såväl sjukvården som de regionala utvecklingsfrågorna, menar Lars O. Molin ordförande i partiets uppdragskommitté.

Behcet Barsom är sedan 1998 ledamot av kommunfullmäktige i Örebro. Han har haft förtroendeuppdrag inom olika politikområden. Han är förnärvarande politisk sekreterare, ordförande för kulturnämnden, ersättare i kommunstyrelsen med flera uppdrag. Bland initiativ som Barsom har tagit kan särskilt nämnas Open Art, MR-veckan och Interreligiösa Rådet.
Behcet Barsom har också nationella uppdrag. Som ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse har han en viktig roll att påverka Kristdemokraternas politiska inriktning.
Behcet Barsom kommer att tillträda uppgiften som oppositionsråd efter sommaren. Han kommer då också att inta en plats regionstyrelsen. Barsom kvarstår mandatperioden ut som ordförande för kulturnämnden i Örebro kommun. Ewa Sundkvist fortsätter i regionfullmäktige och med uppdrag relaterade till sjukvårdsområdet.

Debatt: Människan måste alltid gå före systemet

De barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. Nu på måndag 15 maj är det den internationella familjedagen. Låt denna dag vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna och ge dem en större frihet och handlingsutrymme.

Läs mer

Minska kötiderna genom ökad primärvård

 


När man blir sjuk eller skadar sig måste det gå att få vård tillräckligt snabbt. Många gånger skulle det gå att få rätt hjälp i primärvården men det förutsätter att den är öppen och har tid. Om primärvården inte kan möta behoven är det naturligt att fler söker sig till akuten på sjukhuset. Det skapar långa väntetider och de som får vänta längst är personer över 80 år. Även om väntan i sig är plågsam är väntetiden i första hand en fråga om patientsäkerhet. Långa väntetider ökar risken för att en patient med ett allvarligt hälsotillstånd inte upptäcks i tid.

Kötiden på akuten är framförallt en effekt av att vi inte satsat tillräckligt på primärvården. Patienter uppfattar att vården är otillgänglig och vänder sig till akutmottagningen mer än vad som egentligen är nödvändigt eftersom det upplevs som den enda möjligheten att få rätt vård inom rimlig tid.

Vi föreslår därför att vårdgarantin skärps. Istället för att du som idag ska få träffa en läkare inom en vecka vill vi att du senast nästföljande dag ska få en besökstid hos rätt vårdprofession. För att klara det vill vi från staten tillföra 3 miljarder för att stimulera till en prioritering ute i landsting och regioner. Vårdcentraler, läkarmottagningar och närakuter behöver utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger för att möta dagens och framtidens vårdbehov. Genom en ökad satsning på primärvården minskas trycket på sjukhusets akutmottagningar så att de kan ta hand om de som verkligen behöver vara där.

Emma Henriksson (KD)
Riksdagsledamot och Socialutskottets ordförande

Ewa Sundkvist (KD)
Oppositionsråd Region Örebro län

Emma Henriksson och Ewa Sundkvist i Nerikes Allehanda (4 maj 2017).

 

 

Välkommen till medlemsmöte 23/5

Nu är vitsippstid och med drygt ett år kvar till valet inbjuder vi till ett viktigt medlemsmöte och dialogträff i distriktet. Peter Kullgren, biträdande partisekreterare talar och lyssnar in behoven inför valrörelsen 2018.

Liknande medlemsmöten genomförs just nu i hela landet för att höja valtemperaturen.

Tisdagen den 23 maj kl. 18.30 på Centrumgården, Köpmangatan 19 Örebro

Peter Kullgren, biträdande partisekreterare deltar

  • Riksorganisationens tankar kring valet
  • Valfrågor och lokala/regionalt valprogram
  • Vad kan jag göra för min avdelning
  • Information om nomineringsprocessen  

Varmt välkommen!

Håkan Stålbert, ombudsman

Fika serveras, skänk gärna en slant för detta till valfonden på plats eller via plusgiro 64 94 91-8.

Anmäl dig senast fredag den 19 maj till Malin Silén, malin.silen@kristdemokraterna.se 019-611 36 01 eller via Facebookevenemanget https://www.facebook.com/events/1860729427514678/ 

Läs hela inbjudan nedan:

riksträff_2017_05_23_

KD Senior: Nu måste fattigpensionärernas situation åtgärdas

– Det är hög tid att göra något åt den ekonomiska situationen för de pensionärer som har sämst ställt, det säger KD Seniors distriktsårsmöte i ett uttalande då förbundet hade årsmöte och nystart på onsdagen.

Den nyvalda styrelsen består från vänster av Maria Landh, Örebro, Conny Harrysson, Örebro vice ordförande, Lars O Molin, Örebro ordförande, Per Danielsson, Örebro och Gunbritt Lindén Parsmo, Nora. Saknas på bilden gör Kristina Borén, Karlskoga som också ingår i styrelsen.
Foto: Johan Arenius

 

 

Läs mer

Sjukhuset är skyddat

Under vintern har det pågått en ganska högljudd debatt om att Karlskoga lasarett ska läggas ned eller att det åtminstone ska ske kraftiga nedskärningar, det skriver Ewa Sundkvist i dagens Nerikes Allehanda.  

Läs mer

Har Liberalerna blivit religionsfientliga?

Företrädare för Liberalerna har under senaste tiden drivit allt flera förbudskrav mot religiösa friskolor.

Nyligen krävde Liberala Kvinnor ett totalförbud mot religiösa förskolor och friskolor. I november 2016 krävde Liberalernas partiråd med Jan Björklund i spetsen ett förbud för nyetablering av religiösa friskolor. Läs mer