KD Senior: Nu måste fattigpensionärernas situation åtgärdas

– Det är hög tid att göra något åt den ekonomiska situationen för de pensionärer som har sämst ställt, det säger KD Seniors distriktsårsmöte i ett uttalande då förbundet hade årsmöte och nystart på onsdagen.

Den nyvalda styrelsen består från vänster av Maria Landh, Örebro, Conny Harrysson, Örebro vice ordförande, Lars O Molin, Örebro ordförande, Per Danielsson, Örebro och Gunbritt Lindén Parsmo, Nora. Saknas på bilden gör Kristina Borén, Karlskoga som också ingår i styrelsen.
Foto: Johan Arenius

 

 

Läs mer

Sjukhuset är skyddat

Under vintern har det pågått en ganska högljudd debatt om att Karlskoga lasarett ska läggas ned eller att det åtminstone ska ske kraftiga nedskärningar, det skriver Ewa Sundkvist i dagens Nerikes Allehanda.  

Läs mer

Har Liberalerna blivit religionsfientliga?

Företrädare för Liberalerna har under senaste tiden drivit allt flera förbudskrav mot religiösa friskolor.

Nyligen krävde Liberala Kvinnor ett totalförbud mot religiösa förskolor och friskolor. I november 2016 krävde Liberalernas partiråd med Jan Björklund i spetsen ett förbud för nyetablering av religiösa friskolor. Läs mer

Tänker regeringen avvärja hotet mot småskaliga dammar?

 

 

 

 

Pressmeddelande
Stockholm 23 mars 2017

Tänker regeringen avvärja hotet mot småskaliga dammar?

– Avser miljöministern att, mot bakgrund av den tid som går och risken för oåterkalleliga ingrepp i kulturmiljön, ta initiativ till att avvärja hotet mot småskaliga dammar runt om i vårt land?

Det undrar, Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, i en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog (MP).

– Många småskaliga vattenkraftsproducenter riskerar konkurs på grund av att de varken har råd att avveckla sin verksamhet eller genomföra de åtgärder som länsstyrelserna kräver. Länsstyrelserna tvingar dammägare att investera mångmiljonbelopp för att återställa den ”ursprungliga” miljön, även då dessa åtgärder medför omfattande skador på kulturmiljö, jordbruk och tredje man. Läs mer

Vitsippsakademi med hälsa och kost i fokus

Igår arrangerade Kristdemokraterna i Hällefors en mycket intressant eftermiddag med hälsa, kost och motion i fokus.

Gunbritt Lindén Parsmo berättar om sitt medborgarförslag. Foto: Bert Parsmo

 

 

 

Välbefinnande för både kropp och själ var något som Gunbritt Lindén Parsmo (KD) tog fasta på när hon lade fram sitt medborgarförslag i Nora om en aktivitetspark för alla åldrar. Tanken utvecklades när hon ville ha en mötesplats för att människor själva skulle kunna träffas, träna och förbättra sin hälsa.

– När man måste be om hjälp är det inte roligt längre, säger hon.

Läs mer

Allt längre väntan på särskilt boende i Linde

 

 

 

 

 

 

Idag skriver Kristdemokraterna i Lindesberg om äldreomsorgen i Nerikes Allehanda.

Vi ser med oro på att väntetiderna för att få plats på ett särskilt boende i Lindesbergs kommun ökar. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som bemötande, respekt, tillit, valfrihet och omsorg om den äldre generationen. Kommunen behöver säkerställa att en god omsorg finns tillgänglig för oss alla när vi behöver den.

Läs mer

Starta minnesmottagning i Karlskoga

Kristdemokraterna i Örebro län lämnar en motion till Region Örebro län att starta en ny minnesmottagning i Karlskoga. Sedan 2011finns det en minnesmottagning på Ängens Vårdcentral i Örebro. Det är ett sammarbete mellan Region Örebro län och Örebro kommun. Det är en öppen mottagning som arbetar förebyggande med minne, glömska och tidiga stadier för demens.

Enligt en utvärdering gjord av Kirsti Skovdahl, professor vid Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norge är behovet av minnesmottagningen mycket stort.

– Nu när det visat sig finnas ett så stort behov av minnesmottagningar vill vi att fler länsinvånare kan ta del av det. Därför motionerar Kristdemokraterna om att Regionen ska starta en minnesmottagning även i Karlskoga, berättar Ewa Sundkvist, oppositionsråd (KD). Goda insatser ska finnas att tillgå i hela länet.

Många personer söker sig till Minnesmottagningen med egen misstanke om kognitiv svikt. Flertalet av dessa personer har inte fått fastställd diagnos, men är under observation med regelbundna återbesök till Minnesmottagningen. Det har ökat möjligheten till tidigare upptäckt av demenssjukdomar och tidigt stöd till personer med demens och anhöriga.

– Jag är inte förvånad över att Skovdahl upptäckt ett så stort behov. Det har visat sig att tidigt insatta symptomlindrande behandlingar kan göra att en person med demenssjukdom kan bo kvar i sitt hem upp till 36 månader längre, förklarar Bo Rudolfsson, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Enligt aktuella data från Statistiska centralbyrån kommer antalet personer i hög ålder att öka under kommande decennier. Det framgår att det år 1950 fanns cirka 700 000 svenskar i åldern 65 år och äldre; 70 år senare har denna siffra tredubblats. I västvärlden är demenssjukdom idag den fjärde vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke.

– När medellivslängden och antalet äldre ökar blir även de demenssjuka fler i vårt samhälle. Det är viktigt att Regionen och hemkommunen kan möta det ökade antalet demenssjuka med både förebyggande arbete och riktade insatser, menar Magnus Lagergren, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

– Med minnesmottagningar får Regionens äldre större möjlighet till självbestämmande och trygghet i hemmet. Alla har rätt till ett värdigt åldrande, avslutar Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Kristdemokraternas fullmäktigedelegation. Magnus Lagergren, Elin Enes, Ewa Sundkvist och Bo Rudolfsson

I väntan på färdtjänst


Ska det verkligen behöva ta över tre månader för att få ett besked om färdtjänst? Den frågan ställde Magnus Lagergren, Kristdemokraterna idag i en interpellation till Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Nämnden för Samhällsbyggnad.

Anledningen är att en 80-årig kvinna som drabbats av artros och fått allt svårare att gå skickar in en ansökan om färdtjänst och det tog över tre månader innan hon fick ett svar.

– Under tiden har anhöriga tagit ledigt eller använt sina semesterdagar för att skjutsa henne till vårdcentralen eller sin sjuke make. När det inte har gått har kvinnan tvingats använda taxi, vilket kostat 95 kronor per enkelresa, förklarar Magnus Lagergren.

Allt eftersom tiden gick och artrosen och värken blev allt värre så begärde hon att få sitta i framsätet, eftersom det underlättar vid i- och urstigning av bilen och ger större utrymme. Eftersom detta tolkades som en ny ansökan, lades denna ansökan sist i kön. Kvinnan får alltså efter tre månader besked om att hennes gamla begäran om färdtjänst är beviljad, men måste då börja om i ansökningsförfarandet för att få till en liten förändring.

Sedan interpellationen har ställts har förvaltningen varit i kontakt med kvinnan och hennes anhöriga för att lösa situationen och förhindra att det händer framöver. Ett intensivt rekryteringsarbete har också pågått, för att besked om färdtjänst ska komma snabbare.

– Vi kan nog anta att denna kvinna inte är ensam om att vänta på besked. Det är glädjande att förvaltningen har tagit tag i problematiken efter att jag lyfte frågan, säger Magnus Lagergren. Det är viktigt att problem och brister i verksamheten tas på allvar.

– Det kan inte vara vettigt att människor med funktionsnedsättning får vänta över tre månader för att få ett färdtjänstbesked. Inte heller verkar kösystemet och byråkratin genomtänkt när det innebär att en enskild persons ärende inte tas på en och samma gång och kompletteringar blir separata ansökningar som hamnar sist i kön, avslutar Magnus Lagergren.

Magnus Lagergren (KD), ledamot i Regionfullmäktige

 

Nu blir Region Örebro län Faritradediplomerad

Den 26 april 2016 bifölls Kristdemokraternas motion att Region Örebro län ska ansöka om Fairtradediplomering. Nu har Regionens ansökan gått igenom och ska som tredje region i Sverige få diplomeras.

– Jag är jätteglad att motionens intentioner blir verklighet. Nu ger vi våra medmänniskor runt om i världen möjlighet att ta sig ur fattigdom. Som den stora aktör vi i Regionen är kan vi inte bara tänka på oss själva, utan måste utmana oss att tänka på konsekvenserna av vårt agerande med ett etiskt förhållningssätt, menar motionären Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Sedan mars 2015 erbjuder organisationen Fairtrade Sverige diplomering av regioner och landsting. En diplomering innebär att regionen aktivt arbetar för att köpa allt fler produkter som producerats under bra arbetsvillkor. Fairtradeprodukter får en extra premie till producenterna för demokratiutveckling. I många fall investeras premien i att stärka skolor och sjukhus i samhället.

– Nu kommer Regionen ta ett ännu större ansvar för de upphandlingar som genomförs, och föregår med ett gott exempel för både länets kommuner och medborgarna. Det är ett socialt ansvar vi måste ta, och jag hoppas att allt fler privatpersoner också väljer att ta det, fortsätter Enes.

– Dessutom känns det väldigt uppmuntrande att Regionen ska arbeta för att förbättra det sociala och etiska ansvarstagandet just nu, när det kan kännas som att världen står i brand. Alla insatser för att förbättra livsvillkoren för vår nästa är ett steg i rätt riktning, avslutar Enes.

Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).