Nu blir Region Örebro län Faritradediplomerad

Den 26 april 2016 bifölls Kristdemokraternas motion att Region Örebro län ska ansöka om Fairtradediplomering. Nu har Regionens ansökan gått igenom och ska som tredje region i Sverige få diplomeras.

– Jag är jätteglad att motionens intentioner blir verklighet. Nu ger vi våra medmänniskor runt om i världen möjlighet att ta sig ur fattigdom. Som den stora aktör vi i Regionen är kan vi inte bara tänka på oss själva, utan måste utmana oss att tänka på konsekvenserna av vårt agerande med ett etiskt förhållningssätt, menar motionären Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Sedan mars 2015 erbjuder organisationen Fairtrade Sverige diplomering av regioner och landsting. En diplomering innebär att regionen aktivt arbetar för att köpa allt fler produkter som producerats under bra arbetsvillkor. Fairtradeprodukter får en extra premie till producenterna för demokratiutveckling. I många fall investeras premien i att stärka skolor och sjukhus i samhället.

– Nu kommer Regionen ta ett ännu större ansvar för de upphandlingar som genomförs, och föregår med ett gott exempel för både länets kommuner och medborgarna. Det är ett socialt ansvar vi måste ta, och jag hoppas att allt fler privatpersoner också väljer att ta det, fortsätter Enes.

– Dessutom känns det väldigt uppmuntrande att Regionen ska arbeta för att förbättra det sociala och etiska ansvarstagandet just nu, när det kan kännas som att världen står i brand. Alla insatser för att förbättra livsvillkoren för vår nästa är ett steg i rätt riktning, avslutar Enes.

Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Ge äldre det liv de förtjänar!

Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån hur vi tar hand om den äldre generationen. Kristdemokraterna vill införa ett antal viktiga reformer för äldre som vi gärna påminner om till Alla Hjärtans Dag.

  • Slopa pensionärsskatten. Pension är uppskjuten lön.
  • Ta tillvara äldre i arbetslivet. Tag bort den särskilda löneskatten för äldre.
  • Inför en äldreboendegaranti. Minska otrygghet och ensamhet.
  • Inför hemtagningsteam. Öka tryggheten efter sjukhusvistelser.
  • Låt mormor vara med barnen. Gör det möjligt att överlåta föräldrapenningdagar fritt mellan föräldrarna och till närstående som mor- och farföräldrar.

Ha  en bra Alla-hjärtans-dag och ta hand om varandra!

Ladda ner flygbladet här:

Flygblad_alla_hjärtans_dag_2017

Några få råd till regionstyrelsens nye ordförande

Ur Nerikes Allehanda fredag 3 februari 2017.

Välkommen till ditt nya uppdrag som regionstyrelsens ordförande och ansvarig bland annat för sjukvården. Jag ber att få gratulera dig, Andreas Svahn, till en viktig uppgift i Region Örebro län. Du är säkert medveten om det tunga ansvar som läggs på dig som regionstyrelsens ordförande. Som oppositionspolitiker har jag som uppgift att granska och driva majoriteten i det som vi anser vara framåt.

Både Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är framvuxna ur folkrörelser, vilket betyder att det finns många beröringspunkter, men medan Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti, är socialdemokraterna är ett systemorienterat parti. Enligt kristdemokratiskt synsätt ska samhället byggas underifrån. Vi ser olika på människan där Kristdemokraterna vill se den enskilda människan som är född i ett sammanhang med ett ömsesidigt beroende, medan socialdemokraterna ofta bara ser kollektivet.

Kristdemokraterna är för marknadsekonomi, men med etik. En marknadsekonomi utan etik blir farlig. Vi ser inte heller det privata och offentliga som konkurrenter, utan ser privat verksamhet som ett medel att uppnå god kvalité, men inte som ett mål i sig. Vi är inte rädda för privata aktörer.

Dessa skiljepunkter påverkar naturligtvis vårt sätt att se hur regionen ska styras och hur beslut ska tas. Om jag var ordförande i regionstyrelsen skulle jag bland annat jobba med följande: Läs mer

Följ Er policy, Trafikverket

Debattartikel i NA 30 januari 2017

Laxå och Degerfors kommuner vill med denna artikel peka på ett allvarligt problem i samarbetet med Trafikverket (TRV) och som gäller utvecklingen av våra kommuner. Vi menar att Trafikverket inte lever upp till vare sig sin egen verksamhetsidé eller sin egen kommunikationspolicy.

Om sin verksamhetsidé skriver Trafikverket på sin hemsida att ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.”

I kommunikationspolicyn skriver verket att man ska uppfattas som lyhörd och nyskapande myndighet med helhetssyn. Men någon sådan ambition från Trafikverket har vi inte uppfattat i relationen till våra kommuner. Enligt vår mening har vi istället mötts av en myndighetskultur som i allt väsentligt saknar förmåga att vara lyhörd och ha helhetssyn. I de flesta mindre kommuner är Trafikverket väghållare av vägar som har stor påverkan på den lokala trafiksituationen. Små kommuner som Laxå och Degerfors är därför ofta beroende av Trafikverkets inställning när vi vill bygga en infrastruktur för lokal utveckling. Både i Degerfors och Laxå har vi länge haft önskemål om att få infarter från Trafikverkets vägar. I Degerfors fall till sitt centrala torg för att få handeln att överleva. I Laxås fall handlar det om infarter till industri- och handelsområden. Läs mer

Den viktigaste personen i kollektivtrafiken är du som resenär

Debattartikel i Nerikes Allehanda 30 januari 2017

Vad är det viktigaste när du kliver på bussen? Vi kristdemokrater tror att det är att bussresan är trygg, att du kommer fram i tid och att du blir trevligt bemött. Tyvärr har det varit brister på alla tre områdena när det gäller Länstrafikens bussar.

Nu är det dags att fundera över framtiden. Region Örebro län står inför ett nytt beslut avseende busstrafiken. Detta berör både stadstrafiken i Örebro och Karlskoga och länstrafiken i vår region som helhet.

Revisionsföretaget PwC (PricewaterhouseCoopers)har på uppdrag av Nämnden för Samhällsbyggnad Region Örebro län gjort en utredning i syfte att analysera alternativa driftsformer för länets busstrafik.

I utredningen anges tre alternativ:

  1. Göra en ny upphandling på samma sätt som tidigare – ingen egen regi
  2. Driva verksamheten i egen regi i samverkan med Västerås Lokaltrafik AB (VL) och Landstinget i Västmanland
  3. Driva hela verksamheten dvs trafik och /eller fordon i Örebro i eget bolag.

Läs mer

Det svenska främlingshatet – största utmaningen 2017


”Vad är det egentligen som har hänt i Sverige, hur kunde två hatfyllda rörelser – den militanta islamismen och de islamfientliga organisationerna få så stor makt och påverka det offentliga samtalet”? Så skriver författaren och journalisten Gellert Tamas i sin nya bok: ” En berättelse om vår tid – det svenska hatet”.

Det är en mycket välskriven och djuplodande skildring om det politiska och personliga hatet med dess historiska rötter och sin omfattande spridning i vårt samhälle. Gellert Tamas bok som alla borde läsa är en skrämmande skildring av det politiska hatets rötter och hur det medvetet har spridits på olika sätt, inte minst genom sajter som Avpixlat och i sociala medier. Läs mer

Lättare för små bussföretag

Sven-Erik Sahlén (KD), 2:vice ordförande Nämnden för samhällsbyggnad och Ewa Sundkvist (KD), oppositionsråd.

Idag (25/1) fattade Regionstyrelsen beslut om att initiera arbetet för ett gemensamt ägt bussbolag tillsammans med Region Västmanland.

– Det är ett viktigt beslut inför framtiden, eftersom det är dags att antingen förnya upphandling eller förändra driften. De nuvarande upphandlingarna har haft alltför låg kundnöjdhet, och dessutom långa avtalstider, berättar Sven-Erik Sahlén, 2: vice ordförande i Nämnden för samhällsbyggnad (KD).

I beslutet lyfts ramavtal som verktyg för att Regionen ska kunna genomföra upphandlingar med mindre, regionala bolag. Läs mer

Klicka på bilden för att läsa Länet Runt 4_2016

”Bryt passiviteten under asyltiden”

 

 

 

 

 

 

 

 

– De som söker asyl i Sverige ­hamnar ­oftast i en lång period av väntan och passivitet. För en bättre integration krävs en snabbare väg in i samhället. Därför vill vi införa svenskundervisning från dag ett, samhällsinformation om lagar och värderingar och krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande, skriver Ebba Busch Thor, Desirée Pethrus och Aron Modig i Svenska Dagbladet.

Sverige är ett land att vara stolt över. ­Tilliten mellan människor är i ett internationellt perspektiv hög. Värden som frihet, trygghet och jämlikhet har genom tidigare generationers arbete kommit att prägla vårt samhälle. Det är ett arv som vi i dag har ett ansvar att förvalta. Läs mer