Debatt: Människan måste alltid gå före systemet

De barn som växer upp i en trygg familjegemenskap får i allmänhet bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Trygga familjer är därför ett måste för att samhället som helhet ska fungera och växa sig starkt. Nu på måndag 15 maj är det den internationella familjedagen. Låt denna dag vara en påminnelse om att politikens roll är att stödja familjerna och ge dem en större frihet och handlingsutrymme.

Läs mer

Minska kötiderna genom ökad primärvård

 


När man blir sjuk eller skadar sig måste det gå att få vård tillräckligt snabbt. Många gånger skulle det gå att få rätt hjälp i primärvården men det förutsätter att den är öppen och har tid. Om primärvården inte kan möta behoven är det naturligt att fler söker sig till akuten på sjukhuset. Det skapar långa väntetider och de som får vänta längst är personer över 80 år. Även om väntan i sig är plågsam är väntetiden i första hand en fråga om patientsäkerhet. Långa väntetider ökar risken för att en patient med ett allvarligt hälsotillstånd inte upptäcks i tid.

Kötiden på akuten är framförallt en effekt av att vi inte satsat tillräckligt på primärvården. Patienter uppfattar att vården är otillgänglig och vänder sig till akutmottagningen mer än vad som egentligen är nödvändigt eftersom det upplevs som den enda möjligheten att få rätt vård inom rimlig tid.

Vi föreslår därför att vårdgarantin skärps. Istället för att du som idag ska få träffa en läkare inom en vecka vill vi att du senast nästföljande dag ska få en besökstid hos rätt vårdprofession. För att klara det vill vi från staten tillföra 3 miljarder för att stimulera till en prioritering ute i landsting och regioner. Vårdcentraler, läkarmottagningar och närakuter behöver utöka öppettiderna till att omfatta kvällar och helger för att möta dagens och framtidens vårdbehov. Genom en ökad satsning på primärvården minskas trycket på sjukhusets akutmottagningar så att de kan ta hand om de som verkligen behöver vara där.

Emma Henriksson (KD)
Riksdagsledamot och Socialutskottets ordförande

Ewa Sundkvist (KD)
Oppositionsråd Region Örebro län

Emma Henriksson och Ewa Sundkvist i Nerikes Allehanda (4 maj 2017).

 

 

Välkommen till medlemsmöte 23/5

Nu är vitsippstid och med drygt ett år kvar till valet inbjuder vi till ett viktigt medlemsmöte och dialogträff i distriktet. Peter Kullgren, biträdande partisekreterare talar och lyssnar in behoven inför valrörelsen 2018.

Liknande medlemsmöten genomförs just nu i hela landet för att höja valtemperaturen.

Tisdagen den 23 maj kl. 18.30 på Centrumgården, Köpmangatan 19 Örebro

Peter Kullgren, biträdande partisekreterare deltar

  • Riksorganisationens tankar kring valet
  • Valfrågor och lokala/regionalt valprogram
  • Vad kan jag göra för min avdelning
  • Information om nomineringsprocessen  

Varmt välkommen!

Håkan Stålbert, ombudsman

Fika serveras, skänk gärna en slant för detta till valfonden på plats eller via plusgiro 64 94 91-8.

Anmäl dig senast fredag den 19 maj till Malin Silén, malin.silen@kristdemokraterna.se 019-611 36 01 eller via Facebookevenemanget https://www.facebook.com/events/1860729427514678/ 

Läs hela inbjudan nedan:

riksträff_2017_05_23_

KD Senior: Nu måste fattigpensionärernas situation åtgärdas

– Det är hög tid att göra något åt den ekonomiska situationen för de pensionärer som har sämst ställt, det säger KD Seniors distriktsårsmöte i ett uttalande då förbundet hade årsmöte och nystart på onsdagen.

Den nyvalda styrelsen består från vänster av Maria Landh, Örebro, Conny Harrysson, Örebro vice ordförande, Lars O Molin, Örebro ordförande, Per Danielsson, Örebro och Gunbritt Lindén Parsmo, Nora. Saknas på bilden gör Kristina Borén, Karlskoga som också ingår i styrelsen.
Foto: Johan Arenius

 

 

Läs mer

Sjukhuset är skyddat

Under vintern har det pågått en ganska högljudd debatt om att Karlskoga lasarett ska läggas ned eller att det åtminstone ska ske kraftiga nedskärningar, det skriver Ewa Sundkvist i dagens Nerikes Allehanda.  

Läs mer

Har Liberalerna blivit religionsfientliga?

Företrädare för Liberalerna har under senaste tiden drivit allt flera förbudskrav mot religiösa friskolor.

Nyligen krävde Liberala Kvinnor ett totalförbud mot religiösa förskolor och friskolor. I november 2016 krävde Liberalernas partiråd med Jan Björklund i spetsen ett förbud för nyetablering av religiösa friskolor. Läs mer

Tänker regeringen avvärja hotet mot småskaliga dammar?

 

 

 

 

Pressmeddelande
Stockholm 23 mars 2017

Tänker regeringen avvärja hotet mot småskaliga dammar?

– Avser miljöministern att, mot bakgrund av den tid som går och risken för oåterkalleliga ingrepp i kulturmiljön, ta initiativ till att avvärja hotet mot småskaliga dammar runt om i vårt land?

Det undrar, Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, i en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog (MP).

– Många småskaliga vattenkraftsproducenter riskerar konkurs på grund av att de varken har råd att avveckla sin verksamhet eller genomföra de åtgärder som länsstyrelserna kräver. Länsstyrelserna tvingar dammägare att investera mångmiljonbelopp för att återställa den ”ursprungliga” miljön, även då dessa åtgärder medför omfattande skador på kulturmiljö, jordbruk och tredje man. Läs mer

Vitsippsakademi med hälsa och kost i fokus

Igår arrangerade Kristdemokraterna i Hällefors en mycket intressant eftermiddag med hälsa, kost och motion i fokus.

Gunbritt Lindén Parsmo berättar om sitt medborgarförslag. Foto: Bert Parsmo

 

 

 

Välbefinnande för både kropp och själ var något som Gunbritt Lindén Parsmo (KD) tog fasta på när hon lade fram sitt medborgarförslag i Nora om en aktivitetspark för alla åldrar. Tanken utvecklades när hon ville ha en mötesplats för att människor själva skulle kunna träffas, träna och förbättra sin hälsa.

– När man måste be om hjälp är det inte roligt längre, säger hon.

Läs mer

Allt längre väntan på särskilt boende i Linde

 

 

 

 

 

 

Idag skriver Kristdemokraterna i Lindesberg om äldreomsorgen i Nerikes Allehanda.

Vi ser med oro på att väntetiderna för att få plats på ett särskilt boende i Lindesbergs kommun ökar. Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som bemötande, respekt, tillit, valfrihet och omsorg om den äldre generationen. Kommunen behöver säkerställa att en god omsorg finns tillgänglig för oss alla när vi behöver den.

Läs mer