Sundkvist kommenterar socialdemokratiska avhopp

Idag, torsdagen den 13 oktober meddelade både Regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och Regionrådet Jenny Steen (S) att de avgår.Ewa_Sundkvist

– Man blir alltid lika överraskad efter sådana här besked, men kanske jag ändå inte är helt förvånad, kommenterar Ewa Sundkvist, oppositionsråd (KD).

Forsberg-Fransson har varit ordförande för landstingsstyrelsen/regionstyrelsen i 12 år.

– Marie-Louise Forsberg Fransson har dragit ett tungt lass i Region Örebro län. Ibland ett onödigt tungt lass med en oerhörd mängd uppdrag, lite för många kanske. Men ingen kan påstå något annat än att hon alltid varit väl påläst och har stor kunskap om Regionens arbete. Det kommer att bli svårt att hitta ersättare för socialdemokraterna.
Jag önskar både Marie-Louise och Jenny lycka till i framtiden, avslutar Sundkvist.

Alliansen motionerar: Inför fritt val av hjälpmedel

img-4363– Inför fritt val av hjälpmedel i Region Örebro län, det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län. Med rätt hjälpmedel ökar både livskvaliteten och självständigheten.

– Vi vill att valfriheten kring hjälpmedel ska öka, säger Elin Enes, Kristdemokraterna. Behov och förutsättningar varierar mellan olika personer. En eller ett par lösningar kan inte passa alla.

– Det handlar om att själv kunna påverka sin vardag, säger Torbjörn Ahlin, oppositionsråd för Centerpartiet. Funktionsnedsatta ska så långt det är möjligt kunna leva som andra.

– Det handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av ett större utbud av hjälpmedel än det som Regionen kan erbjuda, säger Anna Ågerfalk, oppositionsråd för Liberalerna. Forskning, innovationer och utveckling gör att nya och mer avancerade hjälpmedel hela tiden blir tillgängliga.

Regionen erbjuder idag via Centrum för hjälpmedel ett genomtänkt basutbud av hjälpmedel. Det är en viktig funktion men det finns ingen anledning till att Regionens invånare inte ska kunna ta del av ett bredare utbud. Vårt förslag innebär att om en brukare vill ha ett hjälpmedel utanför basutbudet får brukaren en rekvisition och kan köpa det hjälpmedel som passar från den öppna marknaden genom att själv betala eventuell mellanskillnad. Då brukaren äger hjälpmedlet ansvarar brukaren för dess hantering och skötsel.

Fritt val av hjälpmedel har redan införts i flera landsting runt om i landet, och har har fallit ut väl. Det har till exempel införts i Stockholms läns landsting, där brukare och förskrivare går igenom behovet av hjälpmedel. Därefter bedömer förskrivaren om fritt val är lämpligt i det enskilda fallet.

Höstmarknad i Hällefors

I helgen deltog Kristdemokraterna i Hällefors på höstmarken för att prata politik. På marknaden samlades också pengar in till Världens barn!hallefors-2 hallefors-1

 

 

Större regioner – ett steg i rätt riktning

Kristdemokraterna i Region Örebro län stödjer inrättandet av färre och större regioner i Sverige. På det sättet minskar vi antalet administrativa gränser som många gånger har spelat ut sin roll. Dessutom behövs det en kraftig regional samhällsorganisation som kan möta framtidens utmaningar när det gäller tillväxt, sysselsättning och hälso- och sjukvård.

Subsidiaritetsprincipen
Subsidiaritetsprincipen är en central del av den kristdemokratiska ideologin. Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på den mest ändamålsenliga nivån. Läs mer

Introduktionsanställning diskuterades på praktik

Idag uppmärksammar vi Sveriges jobbskapare genom att kristdemokratiska företrädare runt om i landet besöker företag och praktiserar. Länets riksdagsledamot Lars-Axel Nordell började med frukost hos Företagarna och fortsatte sedan med praktik på Ica Maxi Eurostop i Örebro. Bland annat diskuterade han introduktionsanställning.

–          För att underlätta möjligheten att anställa föreslår Kristdemokraterna en ny anställningsform, så kallad introduktionsanställning. Den är precis som en vanlig anställning med den enda skillnaden att ingångslönen får vara 75 procent av lägsta lön eller ingångslön enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska samtidigt ge utbildning eller arbetsintroduktion på 25 procent av tiden, på jobbet. Målet är att det ska vara enkelt att anställa, säger Lars-Axel Nordell.

ica-2

Lars-Axel Nordell tillsammans med två av företagets medarbetare.

Ett samhälle måste bygga på gemensamma värderingar

ewa värderingar
Nerikes Allehandas ledare lördagen den 9 juli skriver om att ”svenska värderingar” dyker upp som politiskt modeord och skriver att det egentligen inte säger något konkret vad politikerna menar.

Kristdemokraterna är det parti som under hela sin historia har talat om värdet av värderingar och behovet av en gemensam etik. När Alf Svensson under sin första period i riksdagen började tala om etik, avbröt talmannen honom med tillrättavisande t att etik och politik inte hörde ihop. Jag är tacksam till Alf Svensson att han inte gav upp utan ständigt förde upp behovet av etik, i alla sammanhang. Nu börjar även andra vakna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch-Thor har länge talat om en värderingskris och så vitt jag vet inte talat om specifika svenska värderingar utan värderingar utifrån kristdemokratisk synpunkt. Kristdemokratin är värdeorienterat. Det betyder att det är en politik som drivs med människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Läs mer

Kristdemokraterna vill skydda Vättern

Skydda dricksvattnet

Kristdemokraterna har genom åren arbetat hårt för att skydda vårt dricksvatten från Vättern i olika kommuner runt sjön. Försvaret planerar att öka antalet skjutningar över området till 69 000 skott per år.
– Det är under all kritik att skjuta missiler i vårt dricksvatten. Vi är många, i flera kommuner runt Vättern, som får dricksvatten från denna fina sjö. Vi har, tillsammans med övriga partier i Askersunds kommun, beslutat att överklaga beslutet. Flera kommuner runt Vättern har också överklagat beslutet, bl. a. Motala, säger Erling Johansson, Kristdemokratisk gruppledare i Askersund.

Läs mer

Kristdemokratisk motion får genomslag i Lindesberg

Ingrid Åberg får äntligen sin idé genomförd.

Ingrid Åberg får äntligen sin idé genomförd.

Efter drygt tio års arbete har Ingrid Åberg (KD) fått igenom sitt förslag om en ställplats för husbilar i Lindesberg. Som husvagnsägare hade hon själv sett ett behov av att göra staden mer attraktiv för campingturister.

– Vad vi såg då var att det inte fanns någon plats för husbilar eller husvagnar för de som ville titta på Lindesberg, säger hon.
Trägen vinner, som det brukar heta, och Ingrid Åberg har under årens lopp pratat med både majoritetspartier och kommunchef för att driva frågan framåt, något som tagit tid. Igår onsdag invigdes äntligen ställplatsen med en kombination av husvagnsplatser och uppställningsplatser vid Tempelbacken i Lindesberg. Tyvärr ligger det en bit ifrån centrum, men ställplatsen är nu ett samarbete mellan kommunen och den närliggande golfbanan där marken är kommunens och där driften sköts av golfbanan.
Ingrid Åberg är glad att kommunen nu äntligen fått till en ställplats, även om hon tycker den har blivit lite undanskymd.
– Det är en vacker plats, men nu behövs fler skyltar för att fler ska hitta dit, säger Ingrid Åberg.