Rädda LSS

Den 15 december presenteras LSS-utredningen men redan nu beskriver utredaren Gunilla Malmborg några av förslagen som de överväger i en debattartikel på Svenska Dagbladet. Förslag som innebär att barn under 16 år och personer som behöver hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionsnedsättning kan komma att förlora rätten till assistansersättning. Dessutom föreslås kommunerna ta över ansvaret för nya insatser för dessa personer.

Vi är inte övertygade om att det nya stödet kommer ge ett bättre stöd än dagens personliga assistans. Vi befarar också att många kommuner kommer få svårt att hantera de ökade kostnaderna som förändringen kommer att medföra. Om kommunerna inte klarar av att ge ett fullgott stöd kommer familjer som redan idag kämpar för att klara vardagen få det ännu svårare.

I sin debattartikel skriver utredaren Gunilla Malmborg att förslagen utgår från den enskildes rättigheter och att de kommer ge ett mer ändamålsenligt stöd till personer med funktionsnedsättning. Om det ligger verklig mening bakom de orden är det dags att börja lyssna på de kraftiga protesterna från de som berörs av förslagen.

Vi kristdemokrater lyssnar och lovar göra allt i vår makt för att hjälpa de drabbade tillbaka till ett liv där de kan lita på att de får det stöd de behöver och har rätt till enligt LSS. I ett första steg har vi lagt ett så kallat utskottsinitiativ i Socialutskottet. Vår önskan och förhoppning är att samtliga partier är redo att omvandla valrörelsens vackra ord till handling och stöda initiativet. De drabbade och deras familjer kan inte vänta längre!

Pia Steensland, KD, riksdagsledamot och talesperson för LSS-frågor