Satsa på trafiksäkerhet för små och stora i Degerfors kommun

Alldeles innan jul lade Kristdemokraterna i Degerfors en motion tillsammans med Centerpartiet om ökad trafiksäkerhet där de vill

att kommunen utreder och tar ansvarar för att beslut blir taget så att barnen får lämpliga mörkerövningar och en årlig utdelning av reflexer till kommuninvånarna ska ske omgående.

Läs hela motionen nedan!

MOTION 2016-12-18

Satsning på trafiksäkerhet för små och stora i Degerfors kommun

För att öka trafiksäkerheten i Degerfors kommun behöver kommunen storsatsa.
Förr anordnades bland annat mörkerövningar på Strömtorpsskolan för grundskolan. Oftast var MHF och Föräldraföreningarna arrangörer för detta. Nu har inga sådana övningar genomförts sedan slutet av 90-talet/ början av 2000 talet.

Vid dessa aktiviteter påvisades nyttan av att använda reflexer, veta vilken sida av vägen man ska gå på, att inte leka invid vägkanten, lära sig trafikens risker och att lära sig vikten av att använda cykelhjälm. Alla barn och föräldrar fick också reflexer gratis. Reflexerna bekostade MHF själva. Man fick även se på hur långt håll man syntes med reflexer.

Varje människa ute i höst/vintermörkret utan reflexer svävar i livsfara,

I grannkommunen Karlskoga sätts trafiksäkerheten i ett annat fokus. Där anordnar Karlskoga trafiksäkerhetsråd dessa aktiviteter under två veckor på hösten och kommunen står för kostnaderna. Rådet består av PRO, SPF, M, MHF, FMK, med flera aktörer.

Karlskoga sponsrar även med reflexer till kommuninvånarna på hösten där de utdelas på fem platser och ersättning ges för aktiviteten till deltagande föreningar som offrar några timmar med att dela ut reflexer.

Ett förebyggande trafiksäkerhetsarbete tjänar vi in mångdubbelt.

För Karlskoga kommuns del hamnar kostnaden på ungefär 40-50 000:- kr årligen.

Vissa lärare brinner för trafiksäkerhet redan tidigt i lågstadiet men oftast saknas det resurser, pratar man om reflexer så vore det bra om varje elev kunde på en reflex. Och reflexer med Dfs logga på är ju reklam som visar att kommunen har omtanke om sina invånare.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

• att kommunen utreder och tar ansvarar för att beslut blir taget så att barnen får lämpliga mörkerövningar och en årlig utdelning av reflexer till kommuninvånarna ska ske omgående.

För Kristdemokraterna i Degerfors

Jan Johansson

För Centerpartiet i Degerfors

Birgitta Höijer