Starta minnesmottagning i Karlskoga

Kristdemokraterna i Örebro län lämnar en motion till Region Örebro län att starta en ny minnesmottagning i Karlskoga. Sedan 2011finns det en minnesmottagning på Ängens Vårdcentral i Örebro. Det är ett sammarbete mellan Region Örebro län och Örebro kommun. Det är en öppen mottagning som arbetar förebyggande med minne, glömska och tidiga stadier för demens.

Enligt en utvärdering gjord av Kirsti Skovdahl, professor vid Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norge är behovet av minnesmottagningen mycket stort.

– Nu när det visat sig finnas ett så stort behov av minnesmottagningar vill vi att fler länsinvånare kan ta del av det. Därför motionerar Kristdemokraterna om att Regionen ska starta en minnesmottagning även i Karlskoga, berättar Ewa Sundkvist, oppositionsråd (KD). Goda insatser ska finnas att tillgå i hela länet.

Många personer söker sig till Minnesmottagningen med egen misstanke om kognitiv svikt. Flertalet av dessa personer har inte fått fastställd diagnos, men är under observation med regelbundna återbesök till Minnesmottagningen. Det har ökat möjligheten till tidigare upptäckt av demenssjukdomar och tidigt stöd till personer med demens och anhöriga.

– Jag är inte förvånad över att Skovdahl upptäckt ett så stort behov. Det har visat sig att tidigt insatta symptomlindrande behandlingar kan göra att en person med demenssjukdom kan bo kvar i sitt hem upp till 36 månader längre, förklarar Bo Rudolfsson, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Enligt aktuella data från Statistiska centralbyrån kommer antalet personer i hög ålder att öka under kommande decennier. Det framgår att det år 1950 fanns cirka 700 000 svenskar i åldern 65 år och äldre; 70 år senare har denna siffra tredubblats. I västvärlden är demenssjukdom idag den fjärde vanligaste dödsorsaken, efter hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke.

– När medellivslängden och antalet äldre ökar blir även de demenssjuka fler i vårt samhälle. Det är viktigt att Regionen och hemkommunen kan möta det ökade antalet demenssjuka med både förebyggande arbete och riktade insatser, menar Magnus Lagergren, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

– Med minnesmottagningar får Regionens äldre större möjlighet till självbestämmande och trygghet i hemmet. Alla har rätt till ett värdigt åldrande, avslutar Elin Enes, ledamot i Regionfullmäktige (KD).

Kristdemokraternas fullmäktigedelegation. Magnus Lagergren, Elin Enes, Ewa Sundkvist och Bo Rudolfsson