Tillgängligheten i vården måste öka!

Vården behöver bättre tillgänglighet!

Under sommaren intervjuades Behcet Barsom i Länsposten!
Tillgänglighet är en av våra viktigaste frågor i regionvalet.

Du ska kunna lita på vården!