Vitsippsakademi med hälsa och kost i fokus

Igår arrangerade Kristdemokraterna i Hällefors en mycket intressant eftermiddag med hälsa, kost och motion i fokus.

Gunbritt Lindén Parsmo berättar om sitt medborgarförslag. Foto: Bert Parsmo

 

 

 

Välbefinnande för både kropp och själ var något som Gunbritt Lindén Parsmo (KD) tog fasta på när hon lade fram sitt medborgarförslag i Nora om en aktivitetspark för alla åldrar. Tanken utvecklades när hon ville ha en mötesplats för att människor själva skulle kunna träffas, träna och förbättra sin hälsa.

– När man måste be om hjälp är det inte roligt längre, säger hon.

De flesta känner till att fysisk aktivitet är nödvändigt för att kroppen ska må bra, men det hör också väldigt mycket samman med både det mentala och det sociala välbefinnandet. Särskilt om övningarna görs tillsammans. Under eftermiddagen berättade Gunbritt Lindén Parsmo engagerat hur hon tänkt kring förslaget och hur man kan utveckla det i andra kommuner. Inte minst i Hällefors.

Margaretha Ehnfors (KD) talade också på seminariet om folkhälsa, kost och motion i ett brett perspektiv med särskilt fokus på äldre.  Hon beskrev vad man kan tänka på när man sätter ihop sin kost, men underströk också vikten av mentala och sociala aktiviteter såsom gå på en trevlig konsert, påta i trädgården och att umgås.

Under eftermiddagen serverades också fika och dagen avslutades med några enkla Qi Gong-övningar. Håll utkik, kanske kommer Kristdemokraterna att arrangera flera likande träffar i andra delar av länet.