Sverige ska fungera

Sverige går igenom en av de största kriserna i modern tid. En sjukdomskris och en ekonomisk kris. Det kräver en politik som tar oss genom krisen.

Vad vill vi Kristdemokrater

KD Örebro län på Facebook

I veckan var det precis 30 år sedan Kristdemokraterna valdes in i riksdagen. Den 15 september 1991 valdes partiet in för första gången av egen kraft, med 7,14 procent av rösterna. Alf Svensson, Inger Davidson och Mats Odell tog direkt plats i den borgerliga regeringen som statsråd. Alf Svensson hade dock suttit i Riksdagen redan 1985-88 genom en samverkan mellan Centern och KDS, två folkrörelser och två hedersmän - Alf Svensson och Thorbjörn Fälldin.I veckan öppnade också detta riksdagsår med vår nuvarande riksdagsledamot Hans Eklind på plats! Om exakt ett år är det val. Sverige behöver en ny riktning, en ny politik och en ny regering.Häng med oss i valrörelsen, gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
View on Facebook
PERSONCENTRERAD VÅRD MED PATIENTEN I CENTRUM! I veckan hölls ett digifysiskt seminarium med fokus på personcentrerad vård. Fyra kristdemokrater: Behcet Barsom, regionråd, Tyra Olsson Graaf, distriktssköterska och konsult, Margareta Ehnfors, professor emerita i vårdvetenskap och Erica Gidlöf, sjuksköterska och diakon, gav sitt perspektiv på vikten av att ställa om till ett tydligare fokus på patienten man har framför sig. Ett personcentrerat och förebyggande arbetssätt är också nödvändigt för att fler ska fortsätta vara friska och må bra allt längre upp i åldrarna! Som kristdemokrat känns arbetssättet självklart och seminariet gav mycket kunskap till den efterföljande diskussionen som blev mycket intressant. Tack till er som deltog! ... See MoreSee Less
View on Facebook
BEHCET BARSOM – REPRESENTANT FÖR HEALTHY CITIES!Behcet Barsom (KD), regionråd har tagit plats som representant för Region Örebro läns arbete tillsammans med organisationen ”Healthy Cities Sverige”. 14 september hölls första mötet med nätverket och ingen mindre än Acko Ankarberg (KD), riksdagsledamot, deltog och delade med sig av sin kunskap.Folkhälsan både nu och i framtiden kommer vara avgörande för att kunna driva en jämlik, effektiv och god vård. Demografin visar tydligt en ökad äldre befolkning – vilket är ett gott tecken för en god hälsa, vi lever längre! Vi behöver jobba mer med olika förebyggande insatser på flera nivåer och jobba mer personcentrerat inom vården för att kunna möta de utmaningar som en förändrad demografi innebär.Detta är en av de frågor som Kristdemokraterna i Örebro län tillsammans med Behcet Barsom i spetsen driver på! ... See MoreSee Less
View on Facebook
STUDIEBESÖK PÅ IT-HUSET!Håkan Stålbert (KD), ordförande i servicenämnden i Region Örebro län besökte idag bygget vid USÖ. Ett nytt IT-hus ska byggas där och beräknas vara klart 2022 med inflytt senare under samma år. Beslutet fattades på servicenämnden redan i september 2019.Lyssna på några kommentarer från Håkans besök på bygget! ... See MoreSee Less
View on Facebook
I lördags hade vi kickoff i hela länet och samlades i Nora och Askersund. Under förmiddagen blev vi peppade av Ebba Busch, Peter Kullgren och Inger Davidsson som bland annat gav en historisk återblick från de första åren i riksdagen. På eftermiddagen delades bland annat flygblad, vi pratade om varför vi är kristdemokrater, diskuterade hur vi ska nå ett bra valresultat och funderade på hur vi tillsammans kan ha så roligt som möjligt i valrörelsen! 11 september 2022 går vi till val! ... See MoreSee Less
View on Facebook
I torsdags talade Ebba Busch i Hjo om familjen, civilsamhället och några av landets utmaningar. Igår och idag har partiet kickoff runt om i landet. Välkommen med! ”Jag sitter i riksdagen – men så länge de borgerliga ledamöterna i riksdagen inte blir fler så finns det väldigt litet jag kan göra för att förändra och förbättra.För att göra så att saker blir annorlunda. För att få slut på skjutningarna. För att kapa vårdköerna. För att hela Sverige ska fungera.Vill man att det ska bli annorlunda än idag – måste fler rösta annorlunda än man gjort.Vill du ha mer av samma – rösta samma då. Men vill du ha förändring – rösta för förändring.”Läs talet i sin helhet:kristdemokraterna.se/hjo9sep/Se och lyssna på talet:fb.watch/7WDcwBFXjN/Bli medlem:kristdemokraterna.se/engagera-dig/bli-medlem/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
BRYT DEN OFRIVILLIGA ENSAMHETEN! Idag är den suicidpreventiva dagen. En dag för att öka medvetenheten kring självmord och uppmärksamma arbetet med att förhindra att människor tar sitt liv. Vi Kristdemokrater, inte minst genom vårt regionråd Behcet Barsom och vice partiledare Jakob Forssmed, har lyft problemen med ensamhet och också vad vi kan göra åt det. I länken nedan ges några exempel såsom✖️ Stärk civilsamhället✖️ Inför gemenskap på recept✖️ Elevhälsogaranti i skolanPandemin har gjort att många blivit alltmer isolerade, inte minst i de äldre åldersgrupperna. Samtidigt kan mycket göras av dig och mig. Våga fråga, bjud in och bry dig om dina medmänniskor. Slå en signal eller skriv ett brev till någon som sitter ensam redan idag! I vår region arbetar vi också på olika sätt med suicidprevention. Här är en länk med några av förslagen för att minska ofrivillig ensamhet: kristdemokraterna.se/var.../dokument-och-rapporter/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
När regeringen gör nåt bra, har de lånat idén av oss kristdemokrater.I måndags presenterade regeringen förslag för att motverka välfärdsbrottslighet. För att stävja att miljarder flödar ut till organiserade bidragsfuskare föreslogs att en ny myndighet ska inrättas, vars uppdrag är att verkställa och kontrollera alla välfärdsutbetalningar.Låter det bekant? Du har inte fel. KD presenterade nämligen det förslaget i våras på en pressträff med Ebba Busch, Andreas Carlson och Hans Eklind. Den här bilden är från den pressträffen.Men regeringen missade en del saker i vårt förslag. Informationsutbytet mellan myndigheterna måste utökas för att vi på riktigt ska kunna komma åt fuskarna. Regeringen saknar denna del i sitt förslag, varför deras förslag riskerar bli verkningslöst.Sverige behöver också en folkräkning för att på riktigt få koll på vilka människor som befinner sig i landet. Skuggsamhället är omfattande och helt ohållbart för ett modernt välfärdsland. Vi vill ha en generös välfärd som finns till för dem som behöver den, men då krävs tuffa åtgärder för att brottslingar inte ska komma åt den.Vi måste även skärpa straffen för bidragsbrott Sådana brott måste straffas hårdare.Har ni läst klart nu, Magdalena Andersson och Ardalan Shekarabi?Bra! Välfärdsbrotten är nämligen ett angrepp mot samhällets gemensamma skyddsnät. Det slår mot våra mest utsatta. Sjukförsäkrade, pensionärer, funktionsnedsatta och barn.När du är som svagast, ska samhället vara som starkast. Då ska du kunna lita på att välfärden räcker.Vi behöver riktiga förslag för att komma åt problemet – och KD har politiken. ... See MoreSee Less
View on Facebook
NY EKONOMISK RAPPORT! Kristdemokraterna presenterar idag politik som möjliggör meningsfull sysselsättning, stärker de offentliga finanserna och stärker samhällsgemenskapen. Sverige behöver en politik för fler jobb och företag, för ett breddat ägande och en hållbar välfärd.Arbetslösheten, särskilt långtidsarbetslösheten, oroar. Redan före pandemin var de strukturella utmaningarna stora. Det finns behov av att stärka tillväxt, innovation och goda förutsättningar för företagande och arbete så att välståndet kan öka.Välfärdens finansiering riskerar också att drabbas av påfrestningar av en växande ohälsa. Vårdskulden under pandemin ska läggas till redan långa vårdköer som ökar sjukskrivningarna, samtidigt som ohälsans kostnader också av andra skäl riskerar att öka.Enskildas och familjers möjligheter till arbete och egenförsörjning är den viktigaste komponenten för att minska klyftor och öka jämlikhet. Samtidigt är fördelningen i ägande av tillgångar en faktor som spär på ojämlikheten mellan generationer och grupper samt även mellan könen.Landet står inför en rad problem och utmaningar. Sverige behöver en ny regering. Läs rapporten och våra förslag i sin helhet här:KD.nu/ekonomiskrapport ... See MoreSee Less
View on Facebook
Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD