• Förtroendevalda

  Förtroendevalda KD
  Orsa Kommun för tiden 2015 och längst t.o.m 2018.

  Bengt Åke Svahn
  Kommunstyrelsen
  Valberedningen till nämnder och styrelser
  Dalabanans Intressenter (Ersättare)

  Malin Sundin
  Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä (Ersättare)
  Mora Orsa miljönämnd (Ersättare)

  Lars Olof Uleander
  Orsa Vatten och Avfall AB

  Lars Olof Simu
  Byggnadsnämnden

  Barbara Sundberg
  Valnämnden (Ersättare)
  Nodava AB (Ersättare)

  Robert Söderberg
  Orsabostäder AB (Ersättare)
  Orsa Lokaler AB (Ersättare)

  Rolf Ström
  Gode män enligt fastighetsbildningslagen (Tätortsförhållanden)