Val 2014

Kristdemokraterna i Oskarshamn går till val på ett antal frågor. Vi vill att du ska kunna leva ett bra liv, hela livet i Oskarshamn, från uppväxt i barnomsorg och skola till en trygg tillvaro när du blir äldre. Vi vill också att Oskarshamn ska vara en öppen kommun där alla ska känna sig välkomna och behövda. Vi har satt upp några särskilda punkter som vi vill jobba med under de kommande fyra åren:

1. Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids – inför ett maxtak för gruppernas storlek

2. Verka för att det byggs en ny förskola i Döderhult/Norrby snarast

3. Ge äldre rätt att välja äldreomsorg, färdtjänst och hemlevererad mat

4. Låt kommunens pensionärer åka gratis buss mellan 9 och 15

5. Säkra cykelvägar i hela kommunen, ex Oskarshamn – Påskallavik och Kristdala – Råsviks badplats

6. Fri parkering efter kl 15 i centrala Oskarshamn

7. Fler ”Öppna förskolor”

8. Underlätta för dem som vill starta handel och utveckla turism

9. Fortsatt stöd till ideella insatser, ex Shalom Fält & LP-kontakten