• Minska spridningen av mikroplaster

  Microplast kallas de små plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter, vilket utgör den största andelen av allt plastskräp i haven. Microplast kan spridas till olika typer av vattendrag via t.ex. avlopp, dagvatten, och snötippning. Problemet är att djur, inte minst fiskar, får i sig dessa plaster, vilket i sin tur påverkar andra delar av näringskedjan, i förlängningen även oss människor.

  Kristdemokraterna utgår i miljöpolitiska frågor från det vi kallar förvaltarskapstanken, vilket ...

 • Mer miljövänliga produkter i våra verksamheter

  Till kommunstyrelsens ordförande Yoomi Renström

  Mer miljövänliga produkter i våra verksamheter

  Kommunen och det offentliga måste gå före och välja mer miljövänliga produkter, vi har ett ansvar gentemot våra medborgare att vara duktiga på detta. Genom att ställa krav på miljömärkning vid upphandlingar är det inte givet att kostnaden blir så mycket högre.

  Två konkreta exempel på produkter är tvål och ljus, produkter som används mer eller mindre i våra verksamheter och även ...

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Pedagogisk verksamhet

  Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Englund

  Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

  Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de ba...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...