• Skolpolis och rastfadder

  Vi vill att varje skola får ”sin” polis, som barnen känner igen och bygger upp en relation med. Varje skola ska också samarbeta med civilsamhället för att få fler vuxna i skolmiljön, t.ex. som rastfaddrar.

  Varför?

    • Brottsförebyggande arbete måste börja tidigt
    • Civilsamhället (föreningar, församlingar etc) har en viktig roll
    • Ungdomar med en positiv syn på vuxna får en god start i livet

  Läs mer på hemsidan om KD:s idéer kring skolval, stödresurser, lovskola, elevhälsogaranti, mobbning, resursklasser, profilklasser m.m.