Ekonomi och skola

 

Två saker alla håller med om:

  1. Kommunen ska lägga sina pengar på rätt saker
  2. Skolan ska ge eleverna en bra utbildning.

Så hur vill Kristdemokraterna i Partille uppnå detta? Jo, vi tänker så här:

1. Studiero i skolan

Enligt en undersökning om svenska skolor där eleverna själva fått tycka till tycker majoriteten av eleverna att de blir störda på lektionstid.

Att studiero saknas är dessutom det eleverna är mest missnöjda med.

Hur löser vi det problemet?

Fokus ska ligga på kunskaper, och god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Det är inte okej att elever sitter exempelvis med mobiltelefoner, eller håller på med annat på lektionstid än just att delta i studierna.

Vi vill lägga förväntningar – och mandat – på lärarna att hålla ordning i klassrummen.

Viktigt är att vi även i framtiden har ett fritt skolval.

 

2. Säkra en fortsatt god kommunal ekonomisk hushållning

Vår grannkommun – Göteborgs stad – har enligt egna prognoser stora problem med sina skatteintäkter på grund av ett antal faktorer.

Utredningen visar på ett glapp mellan utgifter och intäkter på fem miljarder kronor 2035.

Hur förhindrar vi att Partille går samma väg?

Kristdemokraterna i Partille anser att kommunen ska fokusera på kärnverksamheten.

Vi behöver förvalta ekonomin väl och akta oss för skrytbyggen, för att istället lägga pengarna på välfärden och fokusera på kommunens kärnverksamhet.