Samhällsbyggande

Partille Eco Park är någonting vi har diskuterat mycket inom vår partigrupp.

Men inom samhällsbyggande kommer även frågor som trygghet och trafik in.

Så vad är prioriterat för Kristdemokraterna i Partille?

Dessa fyra punkter:

1. Partille Eco Park

Den berömda Partille Eco Park är ett massivt projekt i Södra Sävedalen, där man vävt in allt från upprustning av grönområden till långa stråk av höghus längs Ugglumsleden.

En röst på oss är en röst på:

  1. Inga höghus längs Ugglumsleden. Vi anser att grönytorna som finns ska bevaras, och att påverkan på de boende i närområdet blir för stor.
  2. Ingen väg i Finngösaravinen. En folkomröstning har redan skett om detta, och nu görs ett nytt försök att bygga väg där i och med Partille Eco Park. Vi säger nej.

Och man kan ju faktiskt inte bara sitta och säga nej till allt utan att komma med några egna kreativa förslag.

Så var tycker vi att man ska bygga istället då?

Jo, att undersöka möjligheterna att bygga på Björnekulla anser vi borde vara kommunens prioritet.

Björnekulla borde kunna förvaltas och utvecklas utan lika stor påverkan på boende i närområdet.

2. Inför nolltolerans mot potthål på kommunala vägar

Potthål som dyker upp – framför allt på våren – är inget som gör någon glad.

Bilisternas fordon drabbas hårt och för en cyklist är det minst lika obehagligt.

Kommunen bör ha nolltolerans mot potthål och åtgärda dessa så snart de framträder.

3. Skapa ökad säkerhet genom att motverka inbrott och annan brottslighet

I Partille har bostadsinbrotten ökat väldigt mycket. Hela 37% upp från 2016 till 2017.

Bryter man ner siffrorna är det 49% upp för villor.

Vi vill stärka samarbetet mellan polis, skola och föräldrar för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen.

Och att stärka civilsamhället är även detta viktigt, då föreningar som till exempel grannsamverkan spelar en oerhört viktig roll i brottsförebyggande arbete.

4. Verka för en förbättrad kollektivtrafik i Partille Kommun

Att resa kollektivt är bra sett ur flera perspektiv.

Men särskilt utomordentligt är det miljömässigt.

Det är en kommuns uppgift att – så gott det går – skapa möjligheter för att resa kollektivt.