Vård- och äldreomsorg

 

Äldre har rätt till trygghet.

Detta är något vi inte kompromissar med.

Så här gör vi Partille bättre för de äldre:

1. Tre månaders ”provboende” på äldreboende eller serviceboende

Steget att flytta ifrån sitt hem in på ett äldreboende eller serviceboende är stort, och kan vara jobbigt när man inte vet vad man får.

Vi vill ge äldre möjlighet att ”provbo” i tre månader på ett äldreboende eller serviceboende.

Denna möjlighet tror vi gör att många äldre känner sig tryggare då beslutet inte blir lika stort, och inte kommer med lika stora följder.

2. Garantera alla som fyllt 85 år plats på äldreboende – och gratis flytthjälp

När man fyllt 85 år vet man bäst själv om man bör bo på äldreboende.

Vi vill inte att någon utredning behövs, utan vi vill garantera platser till alla äldre än 85 år.

Dessutom vill vi hedra dessa människor med att kommunen står för deras flytthjälp.

Du ska kunna lita på Partille.