• Abortfrågan är känslig och svår

  I Europa finns några av de hårdaste abortlagarna i världen. Malta har totalförbud mot abort, likaså Andorra, Liechtenstein och San Marino. Man lämnar hellre kvinnor att dö än tillåta dem en abort. Polen vill ha totalförbud mot och kriminalisera abort men tillåter ingreppet i extrema fall. Nordirland tillåter abort men endast av mycket allvarliga hälsoskäl .

  Många länder har, vad de kallar ”fri abort” men bara om kvinnan är i en allvarlig krissituation eller om kvinnans liv eller hälsa hotas. Vårdpersonal får vägra att utföra abort, vilket de ofta gör i mer än hälften av fallen.

  I Kroatien är abort lagligt fram till tionde veckan medan de flesta andra länder tillåter abort fram till och med graviditetsvecka 12.

  Norge och Danmark har fri abort till och med vecka 12 men kvinnan måste ansöka om tillstånd. Holland har fri abort till och med vecka 13 men kvinnan måste ansöka om tillstånd.

  I Storbritannien, Wales och Skottland är abort tillåtet vid fara för kvinnans liv. Vården avgör om så är fallet.

  I Sverige har vi, sedan 1974, rätt till abort fram till vecka 18. I Sverige behöver man inte ansöka om tillstånd för en abort förrän efter vecka 18.

  Partierna i Sverige är eniga i frågan – varje EU-land ska bestämma själva om sin abortlagstiftning. EU ska inte syssla med denna fråga, däremot bör EU verka för att stötta kvinnans rätt till fri abort även i alla medlemsstater i EU. Men det är en annan fråga och frågorna ska inte blandas ihop.

  Att Kristdemokraterna skulle vara kvinnofientliga abortmotståndare är falskt och fel. Vi är däremot motståndare till att andra EU-länder, som Malta t.ex, ska få lägga sig i vår svenska abortlagstiftning. Vi vill inte kompromissa med länder som har mycket hårdare lagar kring kvinnans rätt till fri abort. Det står vi för och det har vi gjort länge!

  Källa: svd, nyheter24, dn, svt, aktuellt i politiken, kristdemokraterna, liberalerna, socialdemokraterna, centern, moderaterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.