• Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om vårdval inom ögonsjukvården blir nu verklighet

  Moderaterna och Kristdemokraterna har under många år drivit frågan om att införa vårdval inom ögonsjukvården i Region Östergötland. Bakgrunden har varit att ögonsjukvården i Östergötland har haft, och fortsätter ha, stora problem med tillgängligheten. Den styrande koalitionen har gång på gång sagt nej till vårdval, men har nu tvingats göra en kovändning.

  När hälso- och sjukvårdsnämnden imorgon, tisdagen den 13 april, sammanträder väntas beslut fattas om att godkänna förslaget till rege...

 • US måste tillbaka till den absoluta topprankningen

  När tidskriften Newsweek nyligen släppte sin årliga ranking över världens bästa sjukhus gläds vi givetvis åt att Universitetssjukhuset i Linköping finns med på listan, men oroas samtidigt över att sjukhuset fortsätter att tappa mark. (mer…)

 • Elbrist hotar – analysera Östergötlands behov!

  Sveriges elpris skjuter i höjden och larmrapporterna avlöser varandra om att företag inte har tillräcklig tillgång på el. Frågan om eltillgång och överföringskapacitet har inte minst varit på agendan under de kyliga dagarna nu i februari när åtgången medfört högre elpriser och produktionsstopp i vissa industrier. Nu vill Moderaterna och Kristdemokraterna att Region Östergötland analyserar Östergötlands behov.

  (mer…)

 • En ambulanshelikopter i regionen kan rädda liv

  Debattartikel i Corren 16/2 https://corren.se/nyheter/artikel/en-ambulanshelikopter-i-regionen-kan-radda-liv/jn4n4n4l

  Målet för den svenska sjukvården är god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det gäller även akutvården – men tyvärr nås inte målet idag.

  Vi kristdemokrater i Sydöstra sjukvårdsregionen – Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län – har länge kämpat för att våra regioner ska få tillgång till ambulanshelikopter. (mer…)

  ...
 • Våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

  Studier har visat att 14 % av kvinnorna och 5 % av männen, någon gång efter 18 års ålder har blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. Det innebär statistisk sett att nästan alla arbetsgrupper har en anställd som lever eller har levt med våld eller hot om våld. Kristdemokraterna föreslår därför i en motion att Region Östergötland, med över 11 000 anställda, ska upprätta riktlinjer för våldsförebyggande arbetet för kvinnofrid och mot vå...

 • Högt ekonomiskt resultat löser inte vårdskulden

  På regionstyrelsens sammanträde idag, onsdag, presenterades Region Östergötlands preliminära bokslut för 2020; ett resultat på + 1 048 miljoner kronor. Ett resultat som är glädjande, men inte oproblematiskt, menar Moderaterna och Kristdemokraterna.

  – Det är givetvis alltid glädjande med ett positivt ekonomiskt resultat, men i det här fallet – det här mycket speciella året – finns det all anledning att tydliggöra hur detta resultat ändå har uppstått. En stor och i högsta grad bidr...

 • Angeläget att Region Östergötland nu följer de nationella vaccinationsplanerna

  Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har idag presenterat en överenskommelse gällande vaccination mot covid-19. Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland menar att det nu är angeläget att Region Östergötland nu följer de nationella vaccinationsplanerna för att undvika ett nytt haveri likt det med testningen i regionen.

  Inom de närmaste veckorna beräknas ett vaccin mot covid-19 att få godkännande och en stor omfattande vaccinationsinsats för hela befolkningen ko...

 • Regeringen kan inte lova gratis vaccin till östgötarna – M och KD i Region Östergötland tar saken i egna händer

  Regeringen har idag på en presskonferens deklarerat att ”det ska vara gratis att ta vaccin mot Covid-19”. Det finns dock inget nationellt fattat beslut om detta, vilket gör att Region Östergötland måste fatta ett eget beslut i frågan – och det brådskar.

  – När vaccinationen mot covid-19 startar i Region Östergötland vill Moderaterna och Kristdemokraterna att alla invånare ska få vaccinera sig kostnadsfritt. Vi lägger därför fram et...

 • Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om vårdval inom ögonsjukvården blir nu verklighet

  Moderaterna och Kristdemokraterna har under många år drivit frågan om att införa vårdval inom ögonsjukvården i Region Östergötland. Bakgrunden har varit att ögonsjukvården i Östergötland har haft, och fortsätter ha, stora problem med tillgängligheten. Den styrande koalitionen har gång på gång sagt nej till vårdval, men gör nu en kovändning.

  (mer…)

 • M och KD presenterar: Generalplan för bättre tillgänglighet till specialiserad vård

  Tillgängligheten till specialiserad vård har kraftigt försämrats de senaste åren i Region Östergötland. Redan innan Coronapandemin växte sig köerna långa inom flera områden, pandemin har bara förvärrat en redan negativ trend. Moderaterna och Kristdemokraterna menar att utvecklingen måste vändas och presenterar nu en generalplan för bättre tillgänglighet till specialiserad vård.

  (mer…)