• Personer på nya uppdrag för KD i regionen

  Kristdemokraterna i Region Östergötland får en del förändringar i sin partigrupp i samband med regionfullmäktige 17 juni. Några personer byter uppdrag och en helt ny person väljs in. – Det känns mycket bra att stärka vårt kristdemokratiska lag i regionen!, säger Per Larsson (KD) oppositionsråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland.

  (mer…)

 • Obekväma tider ska märkas i plånboken

  Insändare Svar på ”Gör det värt att jobba oregelbundet” (27/2):

  Avsändaren ”Sjuksköterska” lyfter en väldigt viktig fråga om att det måste löna sig att arbeta obekväma arbetstider i vården. Vi håller med.

  Frågan är viktig av flera anledningar. Dels ska det givetvis, på det individuella planet, märkas i plånboken att man arbetar när de flesta andra är lediga. Dels är det också, i ett större perspektiv, viktigt för att säkerställa bemanningen på dessa obekväma tider.

  Därför...

 • REGION ÖSTERGÖTLAND SÄMST I LANDET – BLIR HELT UTAN PENGAR FRÅN KÖMILJARDEN

  I dag publicerar SKR – Sveriges Kommuner och Regioner siffror för väntetider i vården under januari. Det är ett nedslående resultat för Region Östergötland.

  Regionerna får ta del av medel genom att förbättra sin tillgänglighet jämfört med föregående år eller ha en hög tillgänglighet. Som enda region i landet bommar Region Östergötland varje del av överenskommelsen i Kömiljarden för januari månad.

  M och KD har under lång tid föreslagit en rad åtgärder för att vända den här...

 • Slopat vårdval drabbar de svagaste

  Det är tydligt att det här förslaget är baserat på den socialdemokratiska partiboken snarare än vad som är bäst för patienterna, skriver regionpolitikerna Fredrik Sjöstrand (M) och Lena Käcker Johansson (KD).

  (mer…)

 • Ambulanshelikopter ingår i en jämlik sjukvård

  Snabb transport med ambulanshelikopter till Universitetssjukhuset kan rädda liv och undvika långvarigt mänskligt lidande, framhåller fyra kristdemokratiska regionpolitiker.

  https://www.corren.se/asikter/debatt/ambulanshelikopter-ingar-i-en-jamlik-sjukvard-om6482959.aspx

  (mer…)

 • Nu måste vårdkrisen i Östergötland vändas

  DEBATT i Corren 2019-11-19 https://corren.se/asikter/debatt/nu-maste-vardkrisen-i-ostergotland-vandas-om6385964.aspx

  Region Östergötland befinner sig i ett mycket allvarligt läge, med rekordstora underskott i vården och växande vårdköer. Och tyvärr går utvecklingen åt helt fel håll.

  Vi kallar det för vårdkris. Men ordvalet är inte det viktiga. Det allvarliga är att vårdköerna, som vi så ofta pratar om, inte handlar om statistik på ett papper. Det handlar om allt från cancerpatie...

 • Ersättning till sjuksköterskor brinner inne

  I dag har regionstyrelsen fattat beslut om hur den så kallade 24sju-bonusen för sjuksköterskor ska ersättas. Beslutet innebär en satsning om 40 miljoner kronor på särskilt yrkesskickliga medarbetare inom Vårdförbundets medlemsgrupper. Moderaterna och Kristdemokraterna hade ett alternativt yrkande som innebar att vi även ville få en höjning av OB-tillägget samt att den nuvarande bonusen skulle förlängas till dess att en ny modell är på plats. I och med dagens beslut så kommer ersättning som bo...

 • Pressträff Finansplan 2020-2022

  Region Östergötland befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Inte på många år har utmaningarna för Region Östergötland varit så stora som de är just nu. Under flera år har det varit en stor vårdplatsbrist som grundar sig i rekryteringsproblem av fram för allt sjuksköterskor i så kallad 24sju-verksamhet. Detta har bidragit till längre vårdköer och ekonomiska underskott i princip alla sjukvårdande produktionsenheter.   Moderaterna och Kristdemokraterna har under en lång tid varnat för dett...
 • Vårdköerna i Östergötland växer

  ❌ Vårdköerna i Östergötland växer för varje år som går.

  ⚠️Det här är ett problem som Moderaterna i Region Östergötland och Kristdemokraterna i Region Östergötland lyft i ett flertal debattartiklar.

  Tyvärr har vi inte fått några svar från de styrande partierna. Till regionfullmäktige har Marie Morell (M), Per Larsson (KD) och Fredrik Sjöstrand (M) därför lämnat in en interpellation och vill ha svar på följande:

  – Hur ska ni kapa vårdköerna? – När kan vi förvänt...

 • Koalitionen utan svar om köerna

  Idag ger Per Larsson (KD), Marie Morell (M) och Fredrik Sjöstrand (M) en slutreplik på ”Vården ska finnas nära östgötarna” (24/8).

  I vårt inlägg ”Vårdköerna måste bort” (19/8) ställde vi två frågor till den styrande koalitionen (S, C, L och MP). Frågorna löd;

  – Hur ska ni kapa vårdköerna?

  – När kan vi förvänta oss att se att utvecklingen vänder?

  Vi fick inte svar på någon av dem. Inte heller fick de tusentals östgötar som i detta nu väntar på vård något...