• Östergötland behöver en nystart

  I över ett år har covid-19-pandemin haft ett fast grepp om Östergötland, Sverige och världen. En pandemi som har inneburit stora påfrestningar för våra invånare, samhället i stort och som satt våra medarbetare under stor och tidvis omänsklig press.

  Ytterst har pandemin handlat om liv eller död, där många familjer tvingats ta farväl av en närstående i sviterna av covid-19. Men det handlar också om dem som drabbats av långtidscovid och som nu tvingas hantera en helt ny vardag, om dem som...

 • Förbättra läkarmedverkan på kommunala äldreboenden

  Antalet äldre ökar och därmed även sjukligheten och behovet av insatser på äldreboenden. Möjligheter till diagnostik, bot och lindrande behandling har ökat kraftigt, men resurstillskott för läkarinsatser har inte hängt med. Situationen är inte hållbar, det menar Moderaterna och Kristdemokraterna som i sitt budgetförslag för Region Östergötland särskilt lyfter behovet av stärkt läkarmedverkan i äldreomsorgen.

  – Med tillräcklig tid att undersöka och sätta sig in i de ofta multisjuk...

 • Möjliggör distansarbete inom Region Östergötland även efter pandemin

  När regionstyrelsen idag sammanträder lägger Moderaterna och Kristdemokraterna fram förslag om att möjliggöra distansarbete inom Region Östergötland även efter pandemin, samtidigt som de båda partierna också lyfter vikten av att en risk- och konsekvensanalys av ökat distansarbete genomförs.

  – Under pandemiåret som gått har mycket verksamhet helt ställts om och många arbetsplatser har fått tänka nytt, så även inom Region Östergötland. Många medarbetare har dessutom arbetat hemifr...

 • Inför vårdval inom specialisttandvård för barn och unga

  I april lämnades ett medborgarförslag in till regionfullmäktige om att införa vårdval för specialisttandvård för barn och unga. Moderaterna och Kristdemokraterna är positiva till förslaget och vill nu att Region Östergötland utreder frågan.

   – Vi menar att ett vårdval inom specialisttandvården för barn och unga mycket väl skulle kunna vara en bra lösning för Region Östergötland. Vi ser idag tyvärr allt för långa väntetider för barn som behöver specialisttandvård. Om det är vårt ...

 • Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om vårdval inom ögonsjukvården blir nu verklighet

  Moderaterna och Kristdemokraterna har under många år drivit frågan om att införa vårdval inom ögonsjukvården i Region Östergötland. Bakgrunden har varit att ögonsjukvården i Östergötland har haft, och fortsätter ha, stora problem med tillgängligheten. Den styrande koalitionen har gång på gång sagt nej till vårdval, men har nu tvingats göra en kovändning.

  När hälso- och sjukvårdsnämnden imorgon, tisdagen den 13 april, sammanträder väntas beslut fattas om att godkänna förslaget till rege...

 • US måste tillbaka till den absoluta topprankningen

  När tidskriften Newsweek nyligen släppte sin årliga ranking över världens bästa sjukhus gläds vi givetvis åt att Universitetssjukhuset i Linköping finns med på listan, men oroas samtidigt över att sjukhuset fortsätter att tappa mark. (mer…)

 • Elbrist hotar – analysera Östergötlands behov!

  Sveriges elpris skjuter i höjden och larmrapporterna avlöser varandra om att företag inte har tillräcklig tillgång på el. Frågan om eltillgång och överföringskapacitet har inte minst varit på agendan under de kyliga dagarna nu i februari när åtgången medfört högre elpriser och produktionsstopp i vissa industrier. Nu vill Moderaterna och Kristdemokraterna att Region Östergötland analyserar Östergötlands behov.

  (mer…)

 • En ambulanshelikopter i regionen kan rädda liv

  Debattartikel i Corren 16/2 https://corren.se/nyheter/artikel/en-ambulanshelikopter-i-regionen-kan-radda-liv/jn4n4n4l

  Målet för den svenska sjukvården är god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det gäller även akutvården – men tyvärr nås inte målet idag.

  Vi kristdemokrater i Sydöstra sjukvårdsregionen – Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län – har länge kämpat för att våra regioner ska få tillgång till ambulanshelikopter. (mer…)

  ...
 • Våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer

  Studier har visat att 14 % av kvinnorna och 5 % av männen, någon gång efter 18 års ålder har blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. Det innebär statistisk sett att nästan alla arbetsgrupper har en anställd som lever eller har levt med våld eller hot om våld. Kristdemokraterna föreslår därför i en motion att Region Östergötland, med över 11 000 anställda, ska upprätta riktlinjer för våldsförebyggande arbetet för kvinnofrid och mot vå...

 • Högt ekonomiskt resultat löser inte vårdskulden

  På regionstyrelsens sammanträde idag, onsdag, presenterades Region Östergötlands preliminära bokslut för 2020; ett resultat på + 1 048 miljoner kronor. Ett resultat som är glädjande, men inte oproblematiskt, menar Moderaterna och Kristdemokraterna.

  – Det är givetvis alltid glädjande med ett positivt ekonomiskt resultat, men i det här fallet – det här mycket speciella året – finns det all anledning att tydliggöra hur detta resultat ändå har uppstått. En stor och i högsta grad bidr...