Ordförande för Vänskapsföreningen för Libanon

Den 28 januari valdes Robert Halef, riksdagsledamot för Kristdemokraterna till ordförande för Vänskapsföreningen för Libanon i Sveriges riksdag.

Årets första möte hölls i närvaro av den libanesiska ambassadören, svenska riksdagsledamöter, UD, och andra aktörer med intresse eller verksamhet i Libanon.  Syftet med vänskapsföreningen är att öka kunskapen om och bygga broar med Libanon, ett uppdrag som Robert Halef vill föra upp på agendan ännu tydligare än tidigare. 

Under mötet informerades deltagarna om det syriska inbördeskrigets påverkan på Libanon utifrån flera perspektiv med betoning på de stora flyktingströmmarna som landet tagit emot, och som landet är långt ifrån kapabel att hantera på egen hand. Libanons ambassadör Dr. Ali Ajami uttryckte med stor tydlighet bristen på resurser att hantera de över en miljon flyktingar som nått landet som endast har 4,5 miljoner invånare. En vädjan framfördes till de närvarande om att Sverige ska öka sitt stöd till landet att omhänderta flyktingar.

Ambassadören uttryckte, liksom Robert Halef, en stark vilja att öka det bilaterala samarbetet. Utöver de avtal som sluts mellan EU och Libanon vill de verka ännu mer för att vänskapsföreningen och utbytet mellan Sverige och Libanon når nya nivåer.

I media

2013
2013-04-25, ”Kidnappade biskopar blev riksdagsfråga” (Dagen)
2013-04-19, ”Sälj – men inte utan att ta ansvar” (LT Södertälje)
2013-04-09, ”Äntligen bindande regler för global vapenhandel” (Dagen)
2013-04-04, ”Avtal garanterar globalt välstånd” (LT Södertälje)
2013-03-21, ”För kristna minoriteters talan” (Kristdemokraten)
2013-03-12, ”Bagis gör en pudel” (LT Södertälje)
2013-03-06, ”Halef upprörs över Seyfoförolämpning” (LT Södertälje)
2013-02-21, ”Södertäljebor i möte med Turkiets president” (LT Södertälje)
2013-02-19, ”Höj taket i a-kassan” (LT Södertälje)
2013-02-06, ”Skyddet för ekonomiskt utsatta förstärks” (LT Södertälje)
2013-01-24, ”Kräver svar av Bildt” (LT Södertälje)
2013-01-02, ”Får vi lov att gratulera” (LT Södertälje)

Anföranden i kammaren, 2010/11 – 2012/13

2012/13
Kommissionens arbetsprogram för 2013 – 30 jan 2013
Utgiftsområde 5: Internationell samverkan – 6 dec 2012
Mellanöstern och Nordafrika – 28 nov 2012
IMF/Världsbanken – 21 nov 2012
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen – 7 nov 2012
Interparlamentariska unionen (IPU) – 7 nov 2012

2011/12
Internationell hållbar utveckling – 18 april 2012
Internationella insatser – 29 feb 2012
Kommissionens arbetsprogram för 2012 – 22 feb 2012
UTRIKESPOLITISK DEBATT – 15 feb 2012
Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – 24 nov 2011

2010/11
Europarådet – 11 maj 2011
OSSE – 11 maj 2011
Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner – 30 mars 2011
Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete – 3 mars 2011
Kommissionens arbetsprogram för 2011 – 2 mars 2011
UTRIKESPOLITISK DEBATT – 16 feb 2011

 

Skriftliga frågor, 2010/11 – 2012/13

2012/13
2012/13:394 – Syriska kvotflyktingar
Svar från migrationsministern
2012/13:264 – Humanitärt stöd till Syriens utsatta och syrier på flykt
Svar från biståndsministern

2011/12
2011/12:109 – Turkiets förföljelse av kristna minoriteter
Svar från utrikesministern
2011/12:226 – Skydd för kristna minoriteter i Irak
Svar från utrikesministern
2011/12:321 – Mänskliga fri- och rättigheter i den nya egyptiska konstitutionen
Svar från utrikesministern
2011/12:440 – Den syrianska minoritetens plats i den nya turkiska författningen
Svar från utrikesministern
2011/12:475 – Utvidgade konsulära befogenheter för Sveriges honorärkonsulat i irakiska Kurdistan
Svar från utrikesministern
2011/12:595 – Öronmärkta anslag till skolor i segregerade kommuner
Svar från biträdande utbildningsministern
2011/12:677 – Turkiets konfiskering av syrianers egendom
Svar från utrikesministern
2011/12:735 – Strandsatta svenskar i Syrien
Svar från utrikesministern

2010/11
2010/11:45 – Religiösa minoriteter i Irak
Svar från utrikesministern
2010/11:443 – Mor Gabriels kloster i Turkiet
Svar från utrikesministern   

Motioner, 2010/11 – 2012/13

Motioner 2012/13
2012/13:U268 – Kristna minoriteter i Mellanöstern
2012/13:U222 – Minoritetsstatus och markrättigheter för syrianer i Turkiet
2012/13:Kr246 – Arameiskt/syrianskt institut i Stockholm
2012/13:Ub239 – Statligt stöd till kommuner som arrangerar sommarskolor för nyanlända invandrare
2012/13:A223 – Stöd till invandrares företagande
2012/13:A216 – Förlängd provanställning för minskad ungdomsarbetslöshet
2012/13:A250 – Ökad valfrihet för företag vad gäller varsel och avsked
2012/13:Ju234 – Tillåt personer att vittna anonymt i rätten
2012/13:T2112012/13:T211 – Gör det lättare att ta körkort

Motioner 2011/12
2011/12:U237 – Minoriteters rättigheter till mark i Turkiet
2011/12:U238 – Kristna minoriteters situation i Mellanöstern
2011/12:U239 – Minoritetsstatus för syrianer i Turkiet
2011/12:U240 – Hjälp till flyktingar att återvända till Irak
2011/12:U287 – Arameiska
2011/12:Sf228 – Asylrätt för kristna irakier
2011/12:K245 – Ambassad i Beirut
2011/12:Ju256 – Utpressning
2011/12:Ju257 – Avlyssning vid misstanke om brott
2011/12:A264 – Förlängd provanställning för minskad ungdomsarbetslöshet
2011/12:Ub411 – Fribelopp
2011/12:N236 – Elmarknaden
2011/12:So302 – Tandtekniker
2011/12:MJ259 – Vildsvin

Motioner 2010/11
2010/11:MJ328 – Internationellt klimatsamarbete
2010/11:Sf391 – Religiösa minoriteter i asylprocessen
2010/11:A396 – Arbetslöshetsförsäkringen
2010/11:A399 – Fördubblad provanställningstid
2010/11:Sf390 – Utvidgat vårdnadsbidrag