Våga värna värdig välfärd

Våga värna värdig välfärd

Alliansstyret har för vård och omsorg i Sverige och Borås betytt ett systemskifte i frågan om det är stat eller medborgare som bäst vet vad den enskilda människan behöver. För mig som kristdemokrat är det självklart att människor ska få känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges. För mig som läkare är det självklart att du inte ska behöva stå i kö för att få en undersökning, behandling eller bedömning utan faktiskt få det snabbt när du söker hjälp. Förutom behållandet av valfrihetsreformerna Alliansen infört behöver vi också en äldreboendegaranti för att skapa trygghet. Om jag vet att det är jag och inte en kommunal tjänsteman som avgör när jag behöver plats på ett boende så är jag övertygad om att oron minskar och välbefinnande ökar.

Valfrihetsreformerna som har genomförts är kristdemokratiska förslag som satt människan i centrum. Nya företag har utmanat det offentliga och majoriteten av vård och omsorgsföretagen i Sverige är småföretag startade av kvinnor. Inte som vänstern vill hävda riskkapitalister som för vinster utomlands. Självklart ska samhället alltid garantera att ALLA utförare håller kvalitet och ger rätt insats så våra skattemedel används för att maximera goda insatser för medborgaren. Men det gäller både privata och offentliga vård och omsorgsgivare.

Vårdcentraler, specialistmottagningar, kombinerade vård-hemtjänst och RUT företag är nu ett viktigt komplement till offentligt utförd vård och omsorg. Vad vänsterpartiet och socialdemokraterna lokalt i Borås vill är tydligt och nu hotas vid ett maktskifte privata utförare inom vård och omsorg. Ska vi tillbaka till ett system där du måste vara frisk och stark för att orka vara sjuk? Där den äldre står utan möjlighet att välja annan utförare om din hemtjänst skickar 20 olika personer på en vecka eller inte gör saker som du inte kan själv för ” det ingår inte i reglerna för kommunen”.

För Kristdemokraterna finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Våga värna en värdig välfärd som ser varje människa som unik och ger henne möjlighet att ha inflytande över hur den hjälp hon behöver ska utformas.

 

Sara Degerman Carlsson, Kristdemokraterna

Utsatthet kan inte bussas bort utan kräver medmänskligt engagemang

Utsatthet kan inte bussas bort utan kräver medmänskligt engagemang

Tiggare på Borås stads gator och torg väcker känslor hos oss alla. Känslor av olika slag. Många av oss känner tacksamhet över tak över huvudet, kläder mot kylan och mat för dagen. Många blir obekväma, kanske känner skuld och tittar bort medan andra blir arga och vill förbjuda tiggeri. Utsatthet i form tiggarens utsträckta hand kräver något av oss alla.

Vi lever i ett rikt land på många sätt. Men medmänsklighet behöver vi mer av. För mig och Kristdemokraterna håller inte tron på att välfärdsstaten kan lösa allt. Vi ser det i alla goda krafter som nu hjälpt dessa utsatta rumänska medborgare med mat, kläder, insamlingar och i det visat kärlek och omsorg. Sedan tidigare finns i Borås flera olika verksamheter som hjälper utsatta människor på olika sätt, oavsett om de är missbrukare, asylsökande eller tiggare.

Borås stad valde i höstas att betala bussresa tillbaka till den rumänska staden Bazau och riva tiggarnas lägerplats. Om härbärget sades i debatten i kommunfullmäktige att det inte är till för EU-migranter som inte är svenska medborgare. Regler om vad man som kommunal förvaltning får göra och inte med skattepengar ger begränsningar. Men där behöver Borås göra bättre. Buss och härbärge räcker inte.

Istället är Sveriges och Borås roll att sätta press på de länder i EU där människor fortfarande lever i både fattigdom och utsatta för diskriminering pga att de tillhör den romska kulturen. Samarbete med den rumänska staden skulle kunna vara ett sådant sätt att sätta press på myndigheter att skapa förändring för bättre levnadsvillkor också i Bazau. Detta kan med fördel göras inom ramen för de EU-program som finns.

Det är en av den europeiska gemenskapens grundtankar, att arbeta med att förbättra levnadsvillkoren ekonomiskt och socialt för alla i Europa. Att bygga demokratier är att bygga medborgare som får både mat, kläder, utbildning och tak över huvudet där de bor. Därefter kan samhället utvecklas.

Det andra och kanske viktigaste Borås stad bör göra är att använda och stötta allt det ideella engagemang och medmänsklighet som finns och som väckts och rikta det mot att hjälpa dessa och andra utsatta människor att skapa sina egna bättre levnadsvillkor och egen försörjning.

Ett viktigt exempel finns i Stockholm, Crossroads, Nordens första råd– och stödcenter för EU-migranter. Rötter finns i flera ideella krafter av olika slag som sedan förenas med bl a. Stockholm stad, Arbetsförmedling och Europeiska socialfonden resurser.

Sverige behöver ett samhälle med offentlig välfärd som arbetar målmedvetet att sprida demokrati och social rättvisa och ger oss trygghet när svårigheter drabbar de som bor och befinner sig i Borås. Men vi behöver också ett starkt civilsamhälle där människor hjälper varandra för att tillsammans skapa hopp och en bättre värld. För alla.

 

Sara Degerman Carlsson, Kristdemokraterna

Våga värna värdig välfärd

Våga värna värdig välfärd

Alliansstyret har för vård och omsorg i Sverige och Borås betytt ett systemskifte i frågan om det är stat eller medborgare som bäst vet vad den enskilda människan behöver. För mig som kristdemokrat är det självklart att människor ska få känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges. För mig som läkare är det också självklart att du inte ska behöva stå i kö för att få en undersökning, behandling eller bedömning utan faktiskt få det snabbt när du söker hjälp. Förutom att behålla valfrihetsreformerna behöver vi också en äldreboendegaranti för att skapa trygghet. Om jag vet att det är jag och inte en kommunal tjänsteman som avgör när jag behöver plats på ett boende så är jag övertygad om att oron minskar och välbefinnande ökar.

Valfrihetsreformerna som har genomförts är kristdemokratiska förslag som satt människan i centrum. Nya företag har utmanat det offentliga och majoriteten av vård och omsorgsföretagen i Sverige är företag som leds av kvinnor. Inte som vänstern vill hävda riskkapitalister som för vinster utomlands. Självklart ska samhället alltid garantera att ALLA utförare håller kvalitet och ger rätt insats så våra skattemedel används för att maximera goda insatser för medborgaren. Men det gäller både privata och offentliga vård- och omsorgsgivare.

Vårdcentraler, specialistmottagningar och kombinerade vård/hemtjänst och RUT-företag är nu ett viktigt komplement till offentligt utförd vård och omsorg. Vad vänsterpartiet och socialdemokraterna lokalt i Borås vill är tydligt och Borås hotas vid ett maktskifte att stå utan privata utförare inom vård och omsorg. Ska vi tillbaka till ett system där du måste vara frisk och stark för att orka vara sjuk? Där den äldre står utan möjlighet att välja annan utförare om din hemtjänst skickar 20 olika personer på en vecka eller inte gör saker som du inte kan själv därför att ”det ingår inte i reglerna för kommunen”.

För Kristdemokraterna finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. En värdig välfärd ser människan som unik och ger henne möjlighet att ha inflytande över den hjälp hon ska få.

 

Sara Degerman Carlsson Kristdemokraterna

 

Sara Degerman Carlsson Kristdemokraterna