Våga värna värdig välfärd

Alliansstyret har för vård och omsorg i Sverige och Borås betytt ett systemskifte i frågan om det är stat eller medborgare som bäst vet vad den enskilda människan behöver. För mig som kristdemokrat är det självklart att människor ska få känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges. För mig som läkare är det också självklart att du inte ska behöva stå i kö för att få en undersökning, behandling eller bedömning utan faktiskt få det snabbt när du söker hjälp. Förutom att behålla valfrihetsreformerna behöver vi också en äldreboendegaranti för att skapa trygghet. Om jag vet att det är jag och inte en kommunal tjänsteman som avgör när jag behöver plats på ett boende så är jag övertygad om att oron minskar och välbefinnande ökar.

Valfrihetsreformerna som har genomförts är kristdemokratiska förslag som satt människan i centrum. Nya företag har utmanat det offentliga och majoriteten av vård och omsorgsföretagen i Sverige är företag som leds av kvinnor. Inte som vänstern vill hävda riskkapitalister som för vinster utomlands. Självklart ska samhället alltid garantera att ALLA utförare håller kvalitet och ger rätt insats så våra skattemedel används för att maximera goda insatser för medborgaren. Men det gäller både privata och offentliga vård- och omsorgsgivare.

Vårdcentraler, specialistmottagningar och kombinerade vård/hemtjänst och RUT-företag är nu ett viktigt komplement till offentligt utförd vård och omsorg. Vad vänsterpartiet och socialdemokraterna lokalt i Borås vill är tydligt och Borås hotas vid ett maktskifte att stå utan privata utförare inom vård och omsorg. Ska vi tillbaka till ett system där du måste vara frisk och stark för att orka vara sjuk? Där den äldre står utan möjlighet att välja annan utförare om din hemtjänst skickar 20 olika personer på en vecka eller inte gör saker som du inte kan själv därför att ”det ingår inte i reglerna för kommunen”.

För Kristdemokraterna finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. En värdig välfärd ser människan som unik och ger henne möjlighet att ha inflytande över den hjälp hon ska få.

 

Sara Degerman Carlsson Kristdemokraterna

 

Sara Degerman Carlsson Kristdemokraterna