Rätt att välja äldreboende

Allt fler äldre personer är vitala långt upp i åldern. Men med stigande ålder ökar ändå risken att drabbas av ohälsa liksom risken för ensamhet, otrygghet och social isolering. Kristdemokraterna i Borås drev och införde med föregående styre rätt till äldreboende för personer över 90 år. Något som de röd-gröna nu avskaffat.

Jag har sett exempel på där äldre nekas plats i särskilt boende trots att de själva, anhöriga eller vi i sjukvården ser vardagen som mycket otrygg och behoven av vård och omsorg är mycket stora. Kvarboendeprincipen har drivits hårt. För en person i mycket hög ålder är en oviss process med risk för avslag och överklagande, kanske i flera led, en orimlig påfrestning. Socialminister Göran Hägglund sätter nu ner foten och föreslår införande i Socialtjänstlagen SoL rätt till äldreboende om man är över 85 år. Det är bra! Men i Borås vill vi kristdemokrater mer och föreslår rätten att själv välja ska vara helt vägledande. Vi måste ge de äldre i Borås trygghet att veta att omsorgen och alternativt boende finns när de själva känner de behöver. Då måste ockåså bra alternativ av olika typer av boenden skapas där insatsen kan variera från endast service ibland till heldygnsvård vid svår sjukdom eller i livets slut.

 

Sara Degerman Carlsson

Kristdemokraterna


Kulturdebatten i Borås


Läs mer

Våga värna värdig välfärd


Läs mer

Utsatthet kan inte bussas bort utan kräver medmänskligt engagemang


Läs mer

Våga värna värdig välfärd


Läs mer

Vinst i välfärden – en feministik fråga


Läs mer

Samhället är större än staten


Läs mer

För världens bästa äldreomsorg


Läs mer