Utsatthet kan inte bussas bort utan kräver medmänskligt engagemang

Tiggare på Borås stads gator och torg väcker känslor hos oss alla. Känslor av olika slag. Många av oss känner tacksamhet över tak över huvudet, kläder mot kylan och mat för dagen. Många blir obekväma, kanske känner skuld och tittar bort medan andra blir arga och vill förbjuda tiggeri. Utsatthet i form tiggarens utsträckta hand kräver något av oss alla.

Vi lever i ett rikt land på många sätt. Men medmänsklighet behöver vi mer av. För mig och Kristdemokraterna håller inte tron på att välfärdsstaten kan lösa allt. Vi ser det i alla goda krafter som nu hjälpt dessa utsatta rumänska medborgare med mat, kläder, insamlingar och i det visat kärlek och omsorg. Sedan tidigare finns i Borås flera olika verksamheter som hjälper utsatta människor på olika sätt, oavsett om de är missbrukare, asylsökande eller tiggare.

Borås stad valde i höstas att betala bussresa tillbaka till den rumänska staden Bazau och riva tiggarnas lägerplats. Om härbärget sades i debatten i kommunfullmäktige att det inte är till för EU-migranter som inte är svenska medborgare. Regler om vad man som kommunal förvaltning får göra och inte med skattepengar ger begränsningar. Men där behöver Borås göra bättre. Buss och härbärge räcker inte.

Istället är Sveriges och Borås roll att sätta press på de länder i EU där människor fortfarande lever i både fattigdom och utsatta för diskriminering pga att de tillhör den romska kulturen. Samarbete med den rumänska staden skulle kunna vara ett sådant sätt att sätta press på myndigheter att skapa förändring för bättre levnadsvillkor också i Bazau. Detta kan med fördel göras inom ramen för de EU-program som finns.

Det är en av den europeiska gemenskapens grundtankar, att arbeta med att förbättra levnadsvillkoren ekonomiskt och socialt för alla i Europa. Att bygga demokratier är att bygga medborgare som får både mat, kläder, utbildning och tak över huvudet där de bor. Därefter kan samhället utvecklas.

Det andra och kanske viktigaste Borås stad bör göra är att använda och stötta allt det ideella engagemang och medmänsklighet som finns och som väckts och rikta det mot att hjälpa dessa och andra utsatta människor att skapa sina egna bättre levnadsvillkor och egen försörjning.

Ett viktigt exempel finns i Stockholm, Crossroads, Nordens första råd– och stödcenter för EU-migranter. Rötter finns i flera ideella krafter av olika slag som sedan förenas med bl a. Stockholm stad, Arbetsförmedling och Europeiska socialfonden resurser.

Sverige behöver ett samhälle med offentlig välfärd som arbetar målmedvetet att sprida demokrati och social rättvisa och ger oss trygghet när svårigheter drabbar de som bor och befinner sig i Borås. Men vi behöver också ett starkt civilsamhälle där människor hjälper varandra för att tillsammans skapa hopp och en bättre värld. För alla.

 

Sara Degerman Carlsson, Kristdemokraterna


Kulturdebatten i Borås


Läs mer

Våga värna värdig välfärd


Läs mer

Våga värna värdig välfärd


Läs mer

Rätt att välja äldreboende


Läs mer

Vinst i välfärden – en feministik fråga


Läs mer

Samhället är större än staten


Läs mer

För världens bästa äldreomsorg


Läs mer