Sara Skyttedal till EU

  • Svenskarnas starka stöd för EU kan inte tas för givet

    EU befinner sig vid ett vägskäl. På ena sidan finns de öppet EU-fientliga som är tydliga med sin avsikt att söndra unionen, på andra sidan finns de som lägger förslag om mer överstatlighet med ambitionen att skapa en europeisk superstat. Båda alternativen är lika destruktiva och hotar unionens legitimitet och långsiktiga fortlevnad. Kristdemokraterna går till val på att stoppa båda dessa krafter. Vi måste inse att svenskarnas starka stöd för EU-medlemskapet inte kan tas för givet. Den främsta...