• Sara Skyttedal

    Sara Skyttedal, 32 år, har erfarenhet av europapolitiskt samarbete sedan 13 år tillbaka. Hon har bland annat varit företrädare för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU), vice president för Youth of the European People’s Party (YEPP) samt som internationell sekreterare för förbundet.

    Idag är Skyttedal Kristdemokraternas representant i EPP:s arbetsgrupp för ekonomisk politik och sociala frågor och deltar ofta i partigruppens övriga arbetsgrupper. Under Europaparlamentsvalet 2009 och 2014 var hon kandidat för Kristdemokraterna och sedan de allmänna valen i höst är hon förste ersättare i Europaparlamentet. Hon har varit med och författat partiets nuvarande och kommande Europapolitiska program.

    Sedan 2016 är Skyttedal kommunalråd i Linköpings kommun där hon i höstens val var den mest kryssade kandidaten av samtliga partier. Hon har studerat nationalekonomi och statsvetenskap på Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat på Axess magasin, Kristdemokratiskt Internationellt Center, tankesmedjan Timbro och arbetat med säljledning och marknadsföring inom mediabranschen och kreditkortsbranschen.