• Svenskarnas starka stöd för EU kan inte tas för givet

    EU befinner sig vid ett vägskäl. På ena sidan finns de öppet EU-fientliga som är tydliga med sin avsikt att söndra unionen, på andra sidan finns de som lägger förslag om mer överstatlighet med ambitionen att skapa en europeisk superstat. Båda alternativen är lika destruktiva och hotar unionens legitimitet och långsiktiga fortlevnad. Kristdemokraterna går till val på att stoppa båda dessa krafter. Vi måste inse att svenskarnas starka stöd för EU-medlemskapet inte kan tas för givet. Den främsta uppgiften som EU-vän är att säkra att samarbetet håller rätt fokus framöver.

    Den kommande mandatperioden riskerar vi att se hur makten över välfärdsfrågorna flyttar från Sverige till Bryssel. Socialdemokraterna har redan banat väg för att EU fått inflytande över familjepolitiken, nu ser vi att även andra delar av välfärden kan komma att regleras. Det diskuteras regleringar av alltifrån barnomsorg och a-kassa till bostadspolitik. Det här är områden som vi vill att Sverige ensamt ska ha makten över.

    När vi pratar om att EU behöver bli lagom igen syftar vi på att vi måste tillbaka till att fokusera på de grundläggande uppgifterna i samarbetet. Fokusera på att lösa gemensamma problem och stärka tillväxten.