Mer inför valet

Det här vill Kristdemokraterna göra i din kommun

 

*  Minska barngruppernas storlek i förskola och på fritids-inför ett maxtak

för gruppernas storlek.

*  Garantera valfrihet i barnomsorgen genom vårdnadsbidrag eller barn-

omsorgspeng.

*  Korta köerna till särskilt boende för äldre genom utbyggnad av platser.

Ge äldre rätt att välja äldreomsorg.

*  Stoppa ungdomsbrotten i samverkan med polisen och det civila samhället.

*  Möjliggör praktikplatser så att arbetslösa lättare kan få jobb.

*  Förenkla byggandet av nya bostäder.