Styrelsen

Säters lokalavdelning

 

Ordförande                 Helena Vådegård

Vice Ordförande         Daniel Ericgörs

Övriga i styrelsen

Lars-Evert Dahlberg

Astrid Widström

Jan-Olof Wiklund

 

Ersättare i styrelsen

Margareta Arthursson