Valmanifest

Hur får du ihop vardagen?

 

Försöker du också få ihop livets olika delar; hämtningar och lämningar, familjeliv, aktiva fritidsintressen, arbetsliv och allt det som hör vardagen till? Du är inte ensam.

Många slits mellan olika viljor och krav, hemma och på jobbet. Så är det, och så kommer det säkert alltid att vara. Men vi kristdemokrater vill göra vad vi kan för att underlätta för familjer så att det blir lättare att få ihop vardagen.

Vår tids kanske viktigaste utmaning är att barn och unga ska få en god uppväxt. Vår kommun ska erbjuda bra barnomsorg och en skola där varje barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vuxna, såväl föräldrar som lärare och fotbollsledare ska ges tid för barnen. För vi vet att det är grunden till att barn mår bra. Vi ska ge barn som far illa den hjälp de behöver. En barndom går inte i repris.

Vi söker ditt förtroende för att arbeta för att vår kommun ska bli en ännu bättre kommun att växa upp i.

 

Ett bra liv- hela livet!

 

När vi blir äldre blir krämporna fler. Kroppen säger ifrån efter år av arbete. Vi är dock fortfarande de vi är, oavsett ålder, och vi har rätt att bestämma över våra liv.

Vi kristdemokrater vill att alla ska kunna leva ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar. Med inflytande i samhället och över den egna vardagen. Det handlar om att kunna välja äldreboende, påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer, och möjligheten att fortsätta att arbeta för den som vill och orkar det.

Vi kommer arbeta för en trygg och värdig äldreomsorg där vårdtagarna möter ett begränsat antal personer från hemtjänsten. Personalen ska ha goda arbetsvillkor och det ska serveras bra mat och finnas tid för en stunds gemenskap kring middagsbordet.

Insatser som görs av familj,  vänner, kyrkor och andra ideella krafter är viktiga. Inte minst för att fylla människors behov av närhet och gemenskap. Vi lovar att fortsätta att arbeta för att vi ska kunna leva livet, hela livet.