Vår vision

Säter kommun ska bli bäst att växa upp i.

Goda villkor för familjerna ger våra barn en bra start i livet. Genom att satsa på de minsta bygger vi ett gott samhälle och en bättre framtid för oss alla.

Både föräldrar och barn behöver tid med varandra. Därför måste familjer själva kunna välja det liv som passar dem bäst. Vi nöjer oss inte med mindre än en riktigt bra barnomsorg och skola. Kvaliteten i förskolan är viktig, för både barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast.

Därför vill vi ha små barngrupper i förskolan och att det införs maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn får omsorg i en bra verksamhet. Föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det.

Vi vill även lyfta skolan och lärarna. Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en trygg miljö. Duktiga lärare ska ges goda utvecklingsmöjligheter och bra lön. Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men också bildning för hela livet. Nolltolerans mot mobbing, kränkande behandling, klotter och dålig skolmiljö är en nödvändighet.

För att Säters kommun ska utvecklas och bli attraktivt behövs fler jobb och högre tillväxt. Vi vill skapa ett näringslivsklimat som uppmuntrar nya idéer och underlättar för  entreprenörskap och företag. Det hjälper även våra unga in på arbetsmarknaden.

Så gör vi Säters kommun till Sveriges bästa kommun att leva i!