Våra politiker

En bra kommun kan bli bättre

– Ett öppet och ärligt klimat i kommunförvaltningen, gott ledarskap med tydlighet i ansvar och befogenheter.

– En kommunal ekonomi i balans.

– En bra fungerande infrastruktur.

– Kultur bör genomsyra all verksamhet.

– Stöd till ortens företag särskilt i deras utvecklingsarbete. Med ”gnosjöandan” som förebild till dem som vill starta egna företag.

– Prioritering av skola, vård och omsorg i kommunens budget.

– En förskola och skola som förmedlar normer och värderingar, följer upp arbetsmiljön, prioriterar det drogförebyggande arbetet och utveckla samverkan med hemmen.

– En vård och omsorg som ges med hänsyn till den enskildes behov och med respekt för självbestämmande och integritet.

– Ökat stöd till anhörigvårdare.

Vi vill göra en bra kommun BÄTTRE !

Kristdemokrater i vår kommun som arbetar för att göra Säter till en ännu bättre kommun att bo och trivas i.

 

Kommunfullmäktige 2015-2018

Ordinarie ledamot, Daniel Ericgörs  Gustafs

Tel.0243 244058  0703953277

Ersättare, Astrid Widström Säter

Tel.0225-51505

Ersättare, Jan-Olof Wiklund  Säter

Tel.0225-53006  0733277048

Kommunstyrelsen 2015-2018

Ersättare, Daniel Ericgörs  Gustafs

Tel.0243 244058  0703953277

Barn-Utbildningsnämnden 2015-2018

Ersättare, Helena Vådegård Säter

Tel.0225-50305 0767889654

 

Socialnämnd 2015-2018

Erättare Astrid Widström Säter

Tel.0225-51505

Kulturnämnd 2015-2018

Ersättare, Margareta Arthursson Silvberg

Tel.0243-243026  070-3987057

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018

Ersättare, Daniel Ericgörs GustafsTel.0243-244058 070-3953277

Säterbostäder AB, Säters kommuns fastighets AB.  2015-2018

Ordinarie ledamot, Lars-Evert Dahlberg Säter, även vice ordförande i styrelsen

Tel.0225-50695 070-6244119

Revision 2015-2018

Ordinarie ledamot, Dagney Hansson Gustafs

Tel.0243-240088