• Fastställd valsedel 2022

    På KD Sigtuna Kommuns årsmöte den 23 februari så fastställdes valsedeln för 2022 års val till kommunfullmäktige. Listan innehåller totalt 25 namn och vi presenterar de sex första här.