• Per Einarsson (KD): Civilsamhället är grunden

  Skåne är ett fantastiskt landskap med stora möjligheter men också stora utmaningar. Under de senaste årtionden har samhällsutvecklingen inom flera områden gått åt fel håll men jag är övertygad att vi tillsammans kan vända utvecklingen. Skåne har många olika sidor, det är öppna landskap, böljande rapsfält, ett rikt kulturliv, gastronomiska upplevelser och hög livskvalitet men på många håll tyvärr känt för utanförskap, låg skattekraft och segregation. Det går att göra skillnad i den regionala politiken. Oftast förknippas regionpolitiken med hälso- och sjukvård, då 90 procent av skattepengarna går dit är det lätt att förstå, sjukvården är också vårt viktigaste uppdrag. Men med regionernas inträde på den politiska scenen för 20 år sedan är uppdraget bredare än så. Det går att göra skillnad inom en samlad regional kulturpolitik, tydliga miljöpolitiska ambitioner och göra kollektivtrafik- och infrastruktursatsningar som resten av Sverige inte ser eller förstår.

  Under de närmaste tio åren kommer befolkningen i Skåne fortsätta att öka i snabb takt, särskilt bland de äldsta och yngsta. 2030 kommer vi vara över 1,5 miljoner skåningar. Det kommer vara en utmaning att färre ska försörja fler men genom satsningar på en företagsvänlig politik går det att skapa välstånd och en välfärd i världsklass för de som behöver den allra mest. Ett samhälle byggs underifrån. Politiken ger möjligheter att påverka samhället men har också begränsningar. Viktiga politiska reformer spelar ingen roll om människor saknar tillit till varandra eller om samhällsgemenskapen är skadad. Människor, civilsamhället och familjer är grunden i ett samhälle. Det är genom dem som goda värderingar kommer till och förs vidare och det är goda värderingar som skapar ett gott samhälle. Människor, formar gemenskaper med frihet och förvaltarskap, rättigheter och skyldigheter. Den mest grundläggande gemenskapen är familjen. Tillsammans med det övriga civilsamhället har de olika syften. Därför måste en familjevänlig politik stå i centrum för politiken, där våra yngre och äldre familjemedlemmar får möta kärlek, omtanke och förståelse, men också inför krav på att ta ansvar för samhällsgemenskapen.

  Riktig solidaritet är medmänsklighet och kärlek, den utgår från den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Det är inte en solidaritet som innebär att vi förväntar oss att politiken ska lösa alla våra problem. Utan att vi alla tar ansvar för- och ser våra medmänniskor i nöd. Att vi känner ett gemensamt ansvar för vårt samhälle. Det är då goda värderingar frodas.

  Vi kristdemokrater ser fram emot att goda värderingar och en stark samhällsgemenskap kommer ligga i centrum för det politiska samtalet. Då kommer Skåne blomstra både för människor och företag. Skåne behöver politiker som förstår vilka möjligheter politiken har men också dess begränsningar, detta är inte lätt, men det är avgörande för att samhället ska bli starkare. Vi kristdemokrater kommer därför alltid vara en röst för dem som annars inte hörs.

  Per Einarsson, gruppledare och regionråd för Kristdemokraterna

  Samma ledartext publicerades i Kristianstadsbladet, Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda 29/12 – 2020