Vilka ingår i KDs skolgrupp?

Det är hög tid att berätta vilka vi är som sitter i den här gruppen. Den skolpolitiska arbetsgruppen är utsedd av kristdemokraternas partistyrelse. Partistyrelsen är, utöver riksting och partifullmäktige, det högsta beslutande organet i partiet. Gruppen leds av riksdagsledamot Annika Eclund som också är talesperson i skolpolitiska frågor för KD.

Gruppen består av:
Annica Eclund, riksdagsledamot KD, ordförande i gruppen
Erik Slottner, kommunpolitiker KD i Stockholms stad
Per-Egon Johansson, konsult och grundare av International Swedish School AB
Ebba Busch, kommunalråd KD, Uppsala kommun
Magnus Jacobsson, kommunalråd KD, Uddevalla kommun
 
Dessutom från KDU:
Aron Modig, förbundsordförande kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)
 
Därtill finns ett antal tjänstemän knutna till gruppen:
Anna-Karin Adolfsson, sakkunning, statsrådsberedningen, samordningskansli
David Winerdal, handläggare riksdagen
Martin Wisell, handläggare riksdagen
Joakim Pettersson, utvecklingschef, riksdagskansliet
Natasa Ristic Davidso, handläggare riksdagen
Fredik Hardt, pressekreterare riksdagskansliet
 
Dessa medverkar på olika sätt beroende på vilken del av skolområdet som behandlas.