Läsundervisning

Ekot har idag haft en återkommande nyhet om skolornas läsundervisning. Rapporteringen har belyst att olika lärare har olika sätt att lära ut på. Eleverna som intervjuats har sagt att de kunnat märka av skillnader mellan lärare. Det kan inte vara en alltför revolutionerande upptäckt i sig.

Å ena sidan är rapporteringen av Skolinspektionens granskning intressant. ”På en del lektioner visste inte ens eleverna när den började eller slutade. Andra brister man såg var att eleverna inte visste vilka krav som ställdes på dem, och de inte visste varför de över huvud taget läste en text.”

Det visar på det vi inom kristdemokraterna trycker på – vikten av kompetenta lärare, som har kunskap om hur läroplaner och kursplaner följs. Och använder sig av undervisning som de vet empiriskt fungerar.

Det får inte vara ett lärarlotteri i något ämne, vare sig i svenskan under läsundervisningen eller i något annat ämne.