Ett lärarlyft för varje uppdrag i skolan?

Regreingens utredare Bengt Westerberg presenterade igår sitt förslag på hur man skall motverka rasism och främlingsfientlighet i Sverige. Som vanligt är det skolan som skall lösa problemet. Han föreslår ett lärarlyft för personalen i skolan. Lärare skall alltså utbildas i att motverka främlingsfientlighet. En lärare per skolan skall således skickas på kurs för att resten av skolan sedan skall kunna motverka främlingsfientlighet. Detta skall sedan spilla över på resten av samhället eftersom barnen fostras i skolan.
Skolan har redan ett värdegrundsuppdrag som innefattar att motverka rasism och främlingsfientlighet. Vi borde i stället satsa mer på att utbilda all personal på skolorna i vad uppdraget innebär. Nyligen kom en rapport som kritiserar skolorna för att man inte tar uppdraget på allvar eller ens vet vad det innebär. Det kan inte vara rimligt att vi skall inrätta ett lärarlyft för varje uppdrag skolan har. Skolan måste istället bli bättre på att utföra det uppdrag den redan fått.