Killar halkar efter i skolan

Glappet ökar när det gäller tjejer och killars skolresultat. Det är faktiskt så att tjejer med utländsk bakgrund klarar skolan bättre än svenskfödda killar. Dessutom så upptas två tredjedelar av alla högskolorplatser av tjejer. Naturligtvis skall man gratulera tjejerna till framgångar i skolan men vi kan förvänta oss en uppdelning och ett utanförskap i framtiden om vi inte kommer till rätta med pojkarans skolresultat. Jag efterlyser mer forskning på området. Varför ser det ut som det gör? Hur lär killar? Hur lär tjejer? Är skolan väldigt anpassad för tjejers sätt att lära? Varför slukas pojkar helt upp utav dataspel mer än vad tjejer gör, finns det en nyckel där kring hur olika tjejer och killar attraheras av kunskap? Vi vet att killar utvecklas senare än tjejer och att många killar kommer igen under grundkolans senare år men vi måste ha mer kunskap om vi skall kunna anpassa undervisningen efter de olikheter som finns kring männiksors lärande. Att killar i nedre tonåren har ett större rörelsebehov än flickor borde också tas hänsyn till. Låt de stora forskningsanslag som nu finns från regeringens sida också stanna i klassrummen.