Självklart ska skolavslutningar få firas i kyrkan

Nu går vi sakta men säkert mot jul och återigen har debatten om skolornas terminsavslutningar blossat upp. Ska skolavslutningarna få hållas i kyrkan eller inte? Det är frågan.

Skolverket klargjorde i en debattartikel i DN förra veckan att de tolkar skollagen som att skolavslutningar visserligen får hållas i kyrkan, men då under förutsättning att ”det inte finns några religiösa inslag i ceremonin”.

Som tur är går flera kristdemokratiska företrädare i svaromål mot detta. Däribland Göran Hägglund som föreslår att skollagen helt sonika ändras så att det en gång för alla blir slut på denna diskussion. På SVT:s debattsida motiverar han det så här:

För mig är det en självklarhet att den offentliga undervisningen ska vara icke-konfessionell. Skolavslutningar, däremot, är något annat – främst för att de inte är undervisning i daglig mening. Men också för att de ger oss en möjlighet till lite högtidlighet, elever, lärare och föräldrar tillsammans. För att de speglar traditioner som sitter djupt rotade i den svenska kulturhistorien. För att de erbjuder något annat än det som ges till vardags.

Det finns ingen anledning att skydda våra barn från våra traditioner och vårt kulturarv. Dagens elever har sannerligen betydligt värre problem än att sjunga O helga natt en gång om året, som Hägglund själv uttryckte det.

Aron Modig