Yrkesprogrammen: Flera orsaker till avhopp och minskat söktryck

Ekot rapporterar idag att antalet elever som söker till gymnasieskolans yrkesprogram fortsätter att minska. Dessutom hoppar många av sin utbildning. Detta trots att det råder arbetslöshet samtidigt som många arbetsgivare inom vården och byggsektorn behöver kvalificerad arbetskraft. En elev säger att han lyssnat på sin mamma som sagt att han skall hålla alla dörrar öppna inför framtiden och välja ett högskoleförberedande program. Här har inte SYV:arna gjort sitt jobb ute i landet. Alla som går ett yrkesprogram har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet vilket sällan framgår i debatten. Sedan saknas en djupare analys av siffrorna i Ekots reportage. Elevkullarna minskar dramatiskt just nu vilket naturligtvis gör att man måste minska antalet platser och säga upp lärare. Skolan är ju till för eleverna och inte för att lärarna skall ha jobb. Det finns yttrerligare en orsak till det minskade söktrycket nämligen att det som tidigare var Handelsprogrammet nu ingår i Samhällsprogrammet och blivit ett högskoleförberedande program. Med detta sagt är det naturligtvis önskvärt att unga människor lockas till de utbildningar som ger dem jobb och som samhället har behov av. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5424531