Kan man lagstifta fram ökad kunskap?

Socialdemokraterna har föreslagit att alla måste gå gymnasieskolan. Det är möjligt att förslaget ger en viktig signal om att det är svårt att klara sig i livet utan en gymnasieexamen i bagaget. Själv tror inte jag att detta förändar något vad gäller unga människors möjlighet att klara skolans mål, 96 procent av ungdomarna går i gymansieskolan redan. Vi måste istället leta efter orsakerna till att ungdomar inte slutför sin gymnasieexamen. Unga människor hoppar av gymnasiet för att de saknar motivation eller mår dåligt av olika skäl. Hur tror sossarna att man kan lagstifta fram motivation och psykisk hälsa? Att vi har många som hoppar av på grund av att de inte klarar målen går inte heller att komma åt genom tvingande lagstiftning. Jag ogillar dessutom lagstiftning där man inte kan sätta någon kraft eller sanktion bakom. Vad gör man när eleverna trots tvingande lagstiftning inte kommer till skolan? Nej, möjligheten att få lära sig är ett privilegium som inte är självklart i stora delar av världen. Att tvinga unga människor att lära sig saker i en skola som är avgiftsfri ger helt fel signaler. Vi kristdemokrater föreslår istället ökade satsningar i tidig ålder för dem som inte klarar målen och att de med speciella behov skall kunna kräva att bli undervisade av dem med den rätta kompetensen, speciallärare och specialpedagoger. Vi vill också öka tillgången till personal inom elevhälsan. Vi måste börja prata positivt om skolan, om läraryrket och vikten och glädjen av att lära sig men detta går inte att lagstifta om.