Skärpta betygskrav för blivande lärare

Idag rapporterar Dagens Nyheter om att regeringen har planer på att införa en allmän godkändgräns på högskoleprovet för att antas till lärarutbildningen. http://www.dn.se/nyheter/sverige/grans-for-godkant-infors-for-hogskoleprovet

I en tidigare granskning visade det sig att det var så lätt att komma in på lärarutbildnuingen att det räcker med att skriva högskoleprovet utan att läsa frågorna. Detta duger inte! Alla förstår att detta drabbar kvalitén i våra skolor. Men vi kristdemokrater vill gå längre än så. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kd-foreslar-hogre-betyg-for-larare_7576484.svd

För att kunna antas till lärarutbildningen ska det krävas minst betyget B i vissa ämnen. Exempelvis ska en grundskollärare ha ett högre betyg i svenska och engelska och en ämneslärare i svenska samt undervisningsämnena.

Samtidigt är behovet stort av bra lärare redan nu. Vi måste därför ha flexibla kompletteringsutbildningar som snabbt ökar tillgången på kvalificerade lärare.

I proposition 2009/10:89 tas frågan upp om att även den som har tillräckliga ämneskunskaper i minst ett ämne (men inte är verksam som lärare) bör kunna få en ämneslärarexamen efter en kompletterande pedagogisk utbildning. I dag finns en kompletterande pedagogisk utbildning på 90 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. För att öka attraktionskraften och göra det möjligt för fler att gå denna utbildning anser vi att den bör kortas till 60 högskolepoäng. För att skapa snabba vägar in i läraryrket för fler grupper vill vi att det finns riktade medel för denna reform och ett krav på lärosätena att erbjuda utbildningen.
Vårt förslag om höjda betygskrav för lärarutbildningen samtidigt som vi tillskapar möjligheten för människor med akademisk bakgrund att snabbt komma in i läraryrket ät viktiga steg för att höja kvalitén i undervisningen.

Hälften av ettåringarna inskrivna i förskolan

Ungarna lämnar boet innan de är redo att flyga. Nära hälften av alla ettåringar är inskrivna i förskolan. Visst är förskolan bra och berikande för våra barn men det är ännu viktigare för en ettåring att få tid med sina föräldrar. Barn skiljs idag från sina föräldrar innan de skapat tillräcklig anknytning. Många föräldrar känner sig inte bekväma med att vara hemma med sina barn. De känner sig otrygga i sin roll som uppfostrare och att de inte har möjligheten att ge sina barn den stimulans som krävs. Pressen att lämna sina barn så tidigt som möjligt till förskolan kommer av att föräldrarna är oroliga att deras barn inte skall utvecklas i samma takt som sina jämnåriga. Denna känsla blev inte mindre av att förra förskoleministern Nyamko Sabuni talade om för föräldrarna att de aldrig kan jämföras med en utbildad pedagog. Hon har rätt fast tvärtom menar jag. Ingen är viktigare för barnen än föräldrarna och barn har rätt till tid med sina föräldrar. Barnpsykiatrikern Magnus Kihlbom har i sin forskning kommit fram till att stora barngrupper och långa dagar för de minsta barnen är rent skadligt. Slutsatsen bör därför vara att vi ska sluta stressa föräldrarna till att lämna sina barn så tidigt som möjligt till förskolan.

För att återvända till metaforen om fåglar och att ungarna måste kunna flyga vill jag, som den skaraborgare jag är, gärna jämföra tranornas och människornas sätt att ta hand om sin familj.
Tranorna är väldigt noga när de väljer sin partner innan den bygger bo. Hannen tar hand om sin ruvande ”fru” genom att skydda henne med rödaktig lera så att hon får vara i fred. När ungarna kläcks hjälps båda föräldrarna åt att sköta ungarna och skaffa föda. De stannar med ungarna i boet tills de vet att ungarna garanterat kan flyga. Vi människor har mycket att lära!!!