Hälften av ettåringarna inskrivna i förskolan

Ungarna lämnar boet innan de är redo att flyga. Nära hälften av alla ettåringar är inskrivna i förskolan. Visst är förskolan bra och berikande för våra barn men det är ännu viktigare för en ettåring att få tid med sina föräldrar. Barn skiljs idag från sina föräldrar innan de skapat tillräcklig anknytning. Många föräldrar känner sig inte bekväma med att vara hemma med sina barn. De känner sig otrygga i sin roll som uppfostrare och att de inte har möjligheten att ge sina barn den stimulans som krävs. Pressen att lämna sina barn så tidigt som möjligt till förskolan kommer av att föräldrarna är oroliga att deras barn inte skall utvecklas i samma takt som sina jämnåriga. Denna känsla blev inte mindre av att förra förskoleministern Nyamko Sabuni talade om för föräldrarna att de aldrig kan jämföras med en utbildad pedagog. Hon har rätt fast tvärtom menar jag. Ingen är viktigare för barnen än föräldrarna och barn har rätt till tid med sina föräldrar. Barnpsykiatrikern Magnus Kihlbom har i sin forskning kommit fram till att stora barngrupper och långa dagar för de minsta barnen är rent skadligt. Slutsatsen bör därför vara att vi ska sluta stressa föräldrarna till att lämna sina barn så tidigt som möjligt till förskolan.

För att återvända till metaforen om fåglar och att ungarna måste kunna flyga vill jag, som den skaraborgare jag är, gärna jämföra tranornas och människornas sätt att ta hand om sin familj.
Tranorna är väldigt noga när de väljer sin partner innan den bygger bo. Hannen tar hand om sin ruvande ”fru” genom att skydda henne med rödaktig lera så att hon får vara i fred. När ungarna kläcks hjälps båda föräldrarna åt att sköta ungarna och skaffa föda. De stannar med ungarna i boet tills de vet att ungarna garanterat kan flyga. Vi människor har mycket att lära!!!