Skoldebatt om det som spelar roll

Igår debatterade Utbildningsutskottets ledamöter en av de viktigaste frågorna för framtiden nämligen våra barn och ungdomars utbildning och därmed hela nationens framtid. Jag använde mina få minuter i talarstolen och talade om det som forskningen visar har verklig betydelse för elevers skolresultat. Vi är många som tagit del av John Hatties forskning. Under veckan kunde vi ta del av en artikel i SvD där han talar om vad som verkligen har betydelse för elevernas prestationer. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/varenda-unge-vet-att-alla-larare-inte-ar-bra_8254354.svd

Visst kan gruppstorlek, ökade resurser och hemmiljön spela roll men det som verkligen spelar roll är lärarens kompetens och om läraren brinner för sitt uppdrag. Stor betydelse har också feedback till eleverna och levande klassrumsdiskussioner.

Utbildningsutskottet besökte för ett par veckor sedan Finland. Ett land som vi ofta jämför oss med då Finland uppvisar klart bättre elevresultat än Sverige i de så kallade PISA-mätningarna. Vi ställde åtskilliga gånger under besöket frågan om varför Finland står sig bättre i mätningarna och varför läraryrket fortfarande är attraktivt i Finland där de har tio sökande per plats till lärarutbildningen. De svarade alla i unison kör: ”- Ni litar inte på era lärare i Sverige. Vi placerar tillit och ansvar före utvärdering och kontroll på alla nivåer, ni litar till skolinspektion, nationella prov och dokumentation”. Det är nu dags att uppvärdera lärarrollen i Sverige, att ge läraren den tilltro och autonomitet som borde var självklar efter 4-6 års akademiska studier.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001UbU7&doctype=bet#pos=7672.