Betyg i årskurs tre

Moderaterna har sin arbetsstämma i Louis De Geer konsert & kongresshall i Norrköping. Det är glädjande att av de budskap de vill ha ut inför sina dagar prioriterar de skolfrågorna. Tomas Tobé listar ett antal punkter på SvD:s debattsida.

Punkten om att satsa på lärarna är bra, vi har inom alliansen tydligt markerat att det är ett gemensamt fokus, och vi kristdemokrater har en längre tid lyft just den frågan. Lärarna är nyckelpersoner för dagens och framtidens skola.

När det gäller betyg i årskurs tre har vi inom kristdemokraterna varit tydliga. Vi måste få dagens reform att sätta sig, knappt har vi gjort om betygssystem och betyg från årskurs sex. Att just nu lansera nya omändringar på betygsområdet är enligt oss inte vad skolan behöver i det här läget.