Utmaning 1: Höj läraryrkets status

Den svenska skolan står inför utmaningar. Jag har listat tio utmaningar med åtgärder som vi måste arbeta med för att nå en skola i toppklass.

Den första utmaningen är naturligtvis att läraryrkets status måste höjas. Vi vet att skickliga lärare är den viktigaste faktorn för att elevernas ska lyckas. Fler av våra duktiga studenter måste börja se läraryrket som något attraktivt och inte som något som man blir om man inte kommer in någon annanstans. För att detta ska ske krävs flera åtgärder. Vi vill rensa och avlasta lärarna från arbetsuppgifter som administration, betala skickliga lärare bättre, ge tillbaka lärarna den frihet och tillit som lärarna behöver för att utöva sitt yrke och erbjuda kvalitativ forskningsanknuten fortbildning.