Utmaning 2: Låt lärare få vara lärare

Den andra utmaningen är att lärare ska få vara lärare och inte reduceras till handledare. En av de viktigaste slutsatserna efter analysen av Pisa-resultaten är att elever har lämnats alldeles för mycket åt sitt eget lärande. Lärarledd undervisning med tydliga kunskapsmål och kontinuerlig uppföljning måste bli en självklarhet, det är vad huvuddelen av lärarens arbetstid ska ägnas åt.