Mer tid eller mer innehåll i klassrummet?

Idag har regeringen presenterat många viktiga förslag på skolans område. Satsningen innebär bland annat fler lärare i lågstadiet, mindre klasser och fler speciallärare. Välkomna förslag för att stärka skolans uppdrag och för att barnen skall få tidigt stöd och möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar. Reformerna går dessutom  hand i hand med Kristdemokraternas skolrapport. Att barn i behov av särskilt stöd har rätt att undervisas av pedagoger med rätt utbildning är en av Kristdemokraternas hjärtefrågor.
Men jag vill höja ett varningens finger. Vi får inte stirra oss blinda på det som är lätt att mäta, det vill säga antal barn i klassen eller lärartäthet, utan vi skall ha fokus på det som faktiskt händer i klassrummet och vilken kvalitet undervisningen har.
Alla förslag som lagts under de senaste veckorna handlar mycket om mer tid i skolan. Tioårig skolpikt, obligatorisk sommarskola och förlängd skolplikt handlar alla om att förlänga tiden i skolan. Vi vet att det som verkligen spelar roll är lärarnas kompetens. Det gäller alltså fortsättningsvis att locka de mest lämpade studenterna att välja läraryrket och att göra yrket mer attraktivt.