Elevhälsogarantin behövs!

Idag skriver DN om att var tionde tonåring i Stockholm går till BUP och att antalet unga som söker psykiatrisk vård har fördubblats på bara tio år. Det är mycket allvarliga siffor. Många barn och unga mår dåligt.

Skolans elevhälsa är viktig och ska fungera som första linjens hälsovård för eleverna. Vi har skärpt skollagen som nu ställer krav på det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan kan inte hjälpa alla elever som behöver psykiatrisk hjälp och stöd men det kan vara en första vägen till rätt vårdkontakt. Framför allt ska elevhälsan kunna ta emot elever utan långa väntetider. Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med elevhälsovården.

Vi måste ta ungas psykiska ohälsa på allvar. Elevhälsogarantin behövs.

http://www.dn.se/sthlm/en-av-tio-unga-soker-hjalp-hos-psykiatrin/