Nytt KD-förslag: Idrott varje dag

Idag skriver Aftonbladet om Kristdemokraternas förslag om mer fysisk aktivitet i skolan.

VISBY. De sjunkande skol­resultaten ska bekämpas – med mer idrott. Den nya reformen p­resenterar KD-ledaren G­öran Hägglund i Almedalen i dag, kan Aftonbladet berätta.
– Det här kommer att v­ara en angelägen fråga för oss i budgetförhandlingarna med den övriga Alliansen, säger han.

Framtiden för den svenska skolan är en av de hetaste frågorna inför höstens riksdagsval. Pisaundersökningen från i höstas visade att resultaten för eleverna rasat rejält i flera viktiga ämnen.

I kväll talar Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i Almedalen på Gotland. Aftonbladet kan redan nu berätta att han då kommer att presentera ett förslag för att få resultaten att vända upp igen.

När Alliansregeringen efter sommaren sätter sig i budgetförhandlingar kommer KD att satsa mycket krut på att svenska elever inom kort ska ha idrott på schemat – varje dag. Enligt Göran Hägglund är skälen till detta flera.

”Måste börja med idrotten”

– Det finns många barn som har föräldrar som har tid och engagemang och som hjälper dem att få sunda kostvanor och utöva f­ysiska aktiviteter. Eftersom vi grundlägger goda vanor tidigt spelar det här en jättestor roll. Men vi har också en grupp barn som inte får samma start i livet. Där har skolan en väldigt viktig roll att spela, säger han.

Men hälsoskälet är långt ifrån det enda som ligger bakom reformen.

– Idrott varje dag kommer att leda till en bättre stämning i klassrummet, bättre prestationer av eleverna och att fler kommer kunna klara skolan med godkända betyg. Ska vi k­lara matteresultaten i Sverige måste vi börja med idrotten, säger Hägglund.

Test på skånsk skola

Som inspiration finns bland annat en vetenskaplig uppföljning som gjorts av ett försök med idrott v­arje dag för eleverna på en skola i skånska Bunkeflostrand.

– Killarna presterar ju i  regel sämre än tjejerna men nästan varenda kille där klarar nu av att få godkända b­etyg, säger KD-­ledaren.

Hägglund säger sig vara öppen för exakt hur reformen ska utformas.

– Jag är beredd att utöka antalet timmar i skolan. Men det går naturligtvis att göra det stegvis också. Då måste man så klart tränga undan andra saker för att ge utrymme för fysiskt aktivitet. Mitt mål är att börja det här arbetet nästa år, men jag vill ännu inte gå in på vilka ämnen som man skulle s­kära ner på.

M har liknande idé

Sedan tidigare har Moderaterna presenterat en liknande idé. Hägglund hoppas att både Fredrik Reinfeldts parti och de andra i  Alliansen ska vilja driva på i frågan – redan i höstens budget.

– Jag tror att det finns en vilja att åstadkomma förbättringar här, sedan får vi se hur långt vi kommer. Förslaget ska självklart vara helt finansierat, krona för krona, säger Göran Hägglund.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19140995.ab

Skolvalet2014.se presenterar skolministerkandidaterna

Kristdemokraternas viktigaste skolfrågor inför valet

 1. Mer lärarledd tid undervisningstid i speciellt svenska med fokus på läsning.
 2. Speciallärarlyft. Stimulans att få lärare att söka sig till speciallärarprogrammet. Fler speciallärare för att fånga upp barnen i tid.
 3. Lärare skall ha mandat att skapa trygghet och arbetsro i klassrummet.
 4. Läraryrkets status skall höjas genom god löneutveckling och karriärmöjligheter.
 5. Satsa på elevhälsa med elevhälsogaranti. Även krafttag mot mobbning.

Kristdemokraternas skolministerkandidat

 • Namn: Annika Eclund
 • Ålder: 52
 • Hemort/valkrets: Skaraborg (Västra Götaland Östra).
 • Familj: Make och tre vuxna barn.
 • Motto i livet: ”Allt blir bra till slut, och är det inte det så är det inte slut än” (citat ur filmen Marigold).
 • Min vision för skolan i en mining: En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter och som bildar för livet och inte endast för arbetslivet.
 • Bästa egna minnet av skolan: När jag en dag upptäckte att min egen ansträngning gav resultat. Att jag kunde lyckas och att det hängde mycket på mig själv. Kommer ihåg vilken dag det var t.o.m. vad jag hade för kläder på mig den dagen.
 • En bra lärare från egna skoltiden: Min klassföreståndare på högstadiet Göthe Svensson som höll ordning och reda, var kunnig och uppmuntrande och som gav stor frihet till kritiskt tänkande.

https://www.skolvalet2014.se/agera/fraga-skolministerkandidaterna/kandidaterna#kristdemokraterna

Utvecklingssamtal om skolan

I utvecklingssamtalet pratade vi bland annat om behovet av bättre arbetsmiljö och minskad administration för lärarna. Här kan du ta del av utvecklingssamtalet med Eva-Lis Syrén och mig i min roll som skolpolitiker:
https://lararforbundet.23video.com/utvecklingssamtal-med-annika-eclund-kd

Fel tänkt att förbjuda läxor

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Hallstahammar kommun vill förbjuda läxor och istället förlänga skoldagen. Det är helt fel tänkt.

Läxor är viktiga av flera skäl. Det är i skolan och under ordinarie undervisningstid som alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att nå kunskapsmålen. På lektionerna ska läraren bland annat introducera och förklara nya områden och besvara elevernas frågor. Men lektionerna räcker inte alltid för att kunskaperna ska sätta sig. Läxor efter lektionstid ger repetition och fördjupning av kunskapen.

Politiker ska inte lägga sig i hur lärarna lägger upp undervisningen på det sätt som föreslås i Hallstahammar. Det är läraren som känner eleverna och som är utbildad för att lära ut i just sitt ämne. Läraren ska bestämma om och hur läxor behövs för att eleverna ska uppfylla målen och nå så långt som möjligt.

Jag vill också betona föräldraansvaret. Föräldrarna har ansvar för sina barn och deras skolgång. Att förbjuda läxor skulle ge föräldrarna än mindre inblick i elevens skolarbete, det vore olyckligt.

Men alla elever får inte stöd och uppbackning med läxorna från sina föräldrar. Läxhjälp i skolan är ett viktigt sätt att se till så att alla elever, oavsett bakgrund, får en chans att nå kunskapsmålen. Allianspartierna satsar därför på att erbjuda alla elever läxhjälp i skolan efter skoltid. Krav ställs på att huvudmännen, både för kommunala och fristående skolor, ska bli skyldiga att erbjuda elever läxhjälp.

Ingrid Westerlund är docent i pedagogik och definierar bra läxor så här:
-Uppgifter som eleven förstår men behöver färdighetsträna på
-Tidsatta – till exempel att man ska läsa en bok i 30 minuter, tiden är lika för alla
-Väl avgränsade och ”okomplicerade”
-Uppgifter som inte kräver extralärare hemma
-Uppgifter som är väl förberedda och följs upp
-Uppgifter där hemmiljön i sig kan nyttjas, exempelvis att eleven får i uppdrag att anteckna engelska glosor från ett tv-program