Svartmåla inte svensk skola

Det är mycket tyckande kring skolan dessa dagar. En del mer välgrundade än andra. Det som bekymrar mig mest är den svartmålning som sker av det som händer inom skolans värld. Hur roligt kan det vara att gå tillbaka till en ny termin för elever och lärare när deras arbetsplats beskrivs på ett så nedvärderande sätt? Som lärare och skolpolitiker vet jag att det utförs underverk i svensk skola varje dag och att också det måste komma fram i debatten.

Kristdemokraterna tillsammans med Alliansregeringen har genomfört många reformer som kommer att lyfta resultaten på sikt. Enligt regeringens utredare kommer det att ta ca åtta till tio år innan Alliansregeringens skolpolitik slår igenom fullt ut. Men det finns stora utmaningar kvar. PISA-mätningarna pekar på att den främsta orsaken till de sjunkande skolresultaten är att elever lämnats för mycket åt sitt eget lärande. Jag menar att lärarens roll måste uppvärderas. Lärare ska inte reduceras till handledare utan ska vara den som ska leda lektionen och vara proffs på sina ämnen.

Det är oroväckande att det är läsförståelsen som står för det största tappet i kunskapsmätningarna. Att kunna läsa och att erövra språket är en fråga om att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Läsning ligger dessutom till grund för all annan inlärning. Kristdemokraterna vill utöka antalet lärarledda undervisningstimmar i svenska med fokus på läsning. Här har också föräldrarna en viktig roll att spela genom att högläsning, biblioteksbesök och uppmuntran till läsning startar tidigt i livet.

Jag brinner för de barn som är i behov av särskilt stöd men som inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Det behövs olika lösningar när det kommer till vilka undervisningsmetoder som passar elever bäst. Framför allt behövs fler utbildade speciallärare för att garantera att eleverna blir undervisade av lärare med rätt kompetens. För att fylla plasterna på speciallärarprogrammet föreslår Kristdemokraterna ett speciallärarlyft.

Ekonomiskt får de flesta barn det bättre, men rotlöshet, ångest, psykisk ohälsa och bristande framtidstro är vardag för många. I detta sammanhang har elevhälsan en viktig roll. Jag vill satsa mer på elevhälsan och garantera att eleverna kan få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Dessutom vill jag att fler trygga vuxna ska finnas i skolmiljön för att motverka mobbning och trakasserier.

Vi kristdemokrater tycker att det är olyckligt att skolan kommunaliserades av S och V. Men att driva frågan om återförstatligande nu skulle inte ge skolan den arbetsro som behövs. Återförstatligande är inte en enkel åtgärd som snabbt löser de saker jag nämnde ovan. Kristdemokraterna är dock positiva till att ompröva skolans huvudmannaskap om de reformer som nu genomförts inte får förväntad effekt på skolans resultat och lärarnas status.